Yhteistyötahot

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksessa lääketieteellisen tiedekunnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat HUS-kuntayhtymä ja sen vastuualueeseen kuuluvat sairaalat sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon terveyskeskukset. Koulutuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä maan muiden lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

Tiedekunta tekee tutkimusyhteistyötä muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Meilahden kampuksella toimivat Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Life Sciencen (HiLIFE) toimintayksiköt, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) sekä Neurotieteen tutkimuskeskus.

Tiedekunnalla on myös erityisesti aivotutkimukseen liittyvää yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyö konkretisoituu muun muassa Meilahden sairaalan tiloissa sijaitsevassa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston sekä HUSin yhteisessä aivo- ja sydäntutkimukseen keskittyneessä BioMag-laboratoriossa.

Monipuolista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä tehdään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Kampuksen tutkimusyhteistyölle tarjoaa hyvät edellytykset lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki. Tiloissa toimii yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan ja FIMM:n tutkimusryhmien sekä HUS-piirin lisäksi myös Folkhälsanin tutkimuskeskus, lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Sotilaslääketieteen keskuksen ilmailulääketieteen ja suojelulääkinnän yksiköt sekä lääkealan yrityksiä.