Virologian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Virologian osastolla tehdään perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta keskittyen useiden eri virusinfektioiden sekä klamydiainfektioiden molekyylibiologiaan ja immunologiaan sekä niiden aiheuttamien tautien syntymekanismeihin. Virologian osastolla myös kehitetään uusia diagnostisia menetelmiä virustautien tunnistamiseen sekä tutkitaan virustautien epidemiologiaa niin väestö- kuin molekyylitasolla.

Virologian osastolla annetaan virologian perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille. Lisäksi virologian osasto järjestää jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä erikoistuville lääkäreille.

Virologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • zoonoottiset virukset, erityisesti jyrsijöiden ja niveljalkaisten levittämät virukset (mm. hanta- ja flavivirukset) ja niiden diagnostiikka, molekyyliepidemiologia, evoluutio, tautiassosiaatiot ja patogeneesi,
  • uusien DNA-virustautien patogeneesi ja innovatiivinen diagnostiikka,
  • papilloomavirukset ja kohdunkaulan syöpä,
  • klamydiainfektioiden molekyylidiagnostiikka ja patogeneesi ja
  • virusten ja niiden isäntäsolujen väliset molekulaariset vuorovaikutukset, erityisesti liittyen soluviestintään, viruspuolustuksen väistöön ja mikro-RNA:n vaikutuksiin.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
KH
Klaus
Hedman
professori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


KS
Kalle
Saksela
professori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Peruslääketieteet
Tarja
Sironen
apulaisprofessori, toinen kausi
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Eläinlääketiede, Mikrobiologia ja virologia


OV
Olli
Vapalahti
professori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Eläinlääketiede

Opettajat
Maria
Perdomo Cruz
yliopistonlehtori
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia

Doctoral student supervision, study design and implementation, project management, teaching of students at the medical faculty

MP
Mirja
Puolakkainen
kliininen opettaja
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Peruslääketieteet


MS
Maria
Söderlund-Venermo
yliopistonlehtori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Biotieteet


HV
Hannamari
Välimaa
kliininen opettaja
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tutkijat
Dina
Abdelrehiem
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Lääketieteen bioteknologia
GB
Giuseppe
Balistreri
akatemiatutkija
Virologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
RF
Riku
Fagerlund
yliopistotutkija
Virologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
JH
Jussi
Hepojoki
akatemiatutkija
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


EH
Eili
Huhtamo
yliopistotutkija
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Ravi
Kant
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Eläinlääketiede
TK
Tapio
Kesti
tutkijatohtori
Virologian osasto


EK
Essi
Korhonen
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Suvi
Kuivanen
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
LL
Lev
Levanov
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
AM
Anna
Mäkelä
tutkijatohtori
Virologian osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Lääketieteen bioteknologia
TS
Teemu
Smura
tutkijatohtori
Virologian osasto
TS
Tomas
Strandin
akatemiatutkija
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tohtorikoulutettavat
KA
Kirsi
Aaltonen
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Eläinlääketiede
HA
Hussein
Alburkat
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia
MB
Mariia
Bogacheva
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Farmasia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Lääketieteen bioteknologia
LC
Luz
Cabrera Lara
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


LD
Lara
Dutra
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Mert
Erdin
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


RO
Ravi Kant
Ojha
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia
MS
Maija
Suvanto
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia

Väitöskirjatyössäni tutkin suomalaisten hyttysten levittämiä viruksia.

LS
Leonóra
Szirovicza
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
PT
Phuoc
Truong
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia

Tohtorikoulutettava

HU
Hasan
Ugurlu
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia
JV
Jenni
Virtanen
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Eläinlääketiede
ZZ
Zhe
Zhao
tohtorikoulutettava
Virologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Johtaja

professori Kalle Saksela
kalle.saksela@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto