Hae jatko-opiskelijaksi

Tähtäätkö tohtoriksi? Lääketieteellisessä tiedekunnassa hakukierroksia on vuodessa pääsääntöisesti kaksi: yksi keväällä ja yksi syksyllä. Jos harkitset jatko-opintojen aloittamista, tutustu hakuohjeisiin huolellisesti hyvissä ajoin ennen seuraavan hakukierroksen alkua. Ota yhteyttä siihen tohtoriohjelmaan, jonka opiskelijaksi haluat. Huolella valmisteltu hakemus on ensimmäinen askel kohti tohtorintutkintoa.

Katso hakuohjeet ja hakuajat tohtoriohjelmien omilta sivuilta. Tutustu myös Helsingin yliopiston sivuihin: "Näin haet tohtoriohjelmiin".

Lääketieteellisen tiedekunnan isännöimät tohtoriohjelmat:

Muiden tiedekuntien isännöimät ohjelmat, joissa voi suorittaa lääketieteen,
hammaslääketieteen, psykologian ja filosofian tohtorin tutkinnot:

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hakijapalveluista phd-admissions@helsinki.fi

Yleistä

Lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnot ovat lisensiaattitutkinnon jälkeen suoritettavia jatkotutkintoja, jotka osoittavat kykyä harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä.

HUOM! Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta sekä opinto-oppaista (Nähdäksesi opintojen rakenteen, tulee valita ensin tohtoriohjelma sivun ylävalikosta).

Tavoitteet

Tohtorin tutkintoon vaadittavien opintojen tavoitteena on perehdyttää tohtorikoulutettava tieteellisen tutkimuksen ja lääketieteen tutkimuksen yleisiin ongelmiin ja menetelmiin.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

  1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku /21§).

Yleistä

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi filosofian tohtorin tutkinnon suorittaa henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa tai vastaavan tutkinnon ulkomaisessa korkeakoulussa.

HUOM! Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta sekä opinto-oppaista (Nähdäksesi opintojen rakenteen, tulee valita ensin tohtoriohjelma sivun ylävalikosta).

Tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku, 21 §).

Yleistä

Lääketieteellisessä tiedekunnassa psykologian tohtorin tutkinnon voi suorittaa pääaineena psykologia, mikäli on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon tai psykologian maisterin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot sekä harjoittelun.

HUOM! Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta sekä opinto-oppaista (Nähdäksesi opintojen rakenteen, tulee valita ensin tohtoriohjelma sivun ylävalikosta).

Tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku, 21 §).

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on voinut 1.8.2008 lähtien suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon luonnontieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta, johon sisältyy sairaalakemistin tai sairaalamikrobiologin koulutus (asetusmuutos 221/1994 14 a §/28.9.2000).

Filosofian lisensiaatin tutkinto muodostuu kahdesta pääosasta: tieteellisistä jatko-opinnoista ja lisensiaatintutkimuksesta sekä niiden rinnalla suoritettavasta koulutuksesta. Suoritettavien tieteellisten jatko-opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Filosofian tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneilta ei vaadita filosofian lisensiaatin tutkintoa osana sairaalakemisti- tai mikrobiologikoulutusta. Näille jatkotutkinnon jo suorittaneille annetaan erillinen todistus sairaalakemistin tai sairaalamikrobiologin koulutuksen suorittamisesta.

Huom! Rehtorin päätöksen 29.11.2017 mukaan sairaala-alkuisten koulutusten nimet muuttuvat.

Yliopistolain 1.1.2015 voimaan tullut muutos määrittelee erikoistumiskoulutuksen korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi, jo työelämässä toimineille suunnatuksi ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäväksi koulutukseksi, jonka tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutus ei ole korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisensiaatin tutkinnon osana suoritettavasta sairaalakemistin ja sairaalamikrobiologin koulutuksesta ei jatkossa voida käyttää erikoistumiskoulutuksen nimeä. Koulutusten nimet ovat jatkossa sairaalakemistin koulutus ja sairaalamikrobiologin koulutus.

Opinnot, hakeminen ja valmistuminen

 

Opinto-oppaat, muut opintojen suorittamiseen liittyvät ohjeet sekä valmistumisen ohjeet löytyvät ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijan ohjeista:

Lisätietoja