Yksiköt

Lääketieteellinen tiedekunta on jakautunut kolmeen yksikköön: Clinicum, Medicum ja tutkimusohjelmayksikkö. Clinicum ja Medicum käsittävät eri osastoja. Osastot puolestaan vastaavat eri oppiaineista. Tutkimusohjelmayksikkö koostuu yhdeksästä tutkimusohjelmasta.

Clinicumin muodostavat kliiniset osastot, suu- ja leukasairauksien osasto sekä kansanterveystieteiden osasto. Yksikön johtajana toimii professori Klaus Olkkola.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö (TOY) on korkeatasoisen tutkimuksen yhteisö. Yksikön johtajana toimii apulaisprofessori Henna Tyynismaa. Kansainvälinen tieteellinen neuvosto arvioi ja valitsee tutkimusohjelmat ja niiden tutkimusryhmät kilpaillun haun kautta 4–6 vuoden välein.

Tutkimusohjelmayksikkö

Tutkimusohjelmat 2019–2025: