Töihin meille

Lääketieteellinen tiedekunta on merkittävä lääketieteen, terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskus. Tiedekunta tuottaa uutta tietoa ja osaamista, mitä yhteiskunta tarvitsee vastatakseen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin suuriin haasteisiin. Lääketieteellinen tiedekunta työllistääkin yli 800 henkilöä. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja tule mukaan kehittämään terveempää tulevaisuutta! 

Ura Helsingin yliopistossa

Lääketieteellisen tiedekunnan professuurit ilmoitetaan haettavaksi siten, että tehtävään voidaan valita joko apulaisprofessori vakinaistamispolulle tai professori suoraan vakinaiseen tehtävään.

Vakinaistamispolulle otettava henkilö palkataan apulaisprofessoriksi työsuhteeseen, jonka kesto on 3 - 5 vuotta valitun henkilön taustan ja kokemuksen mukaan. Menestyksellisen ja ennakkoon sovitut kriteerit täyttävän työskentelyn seurauksena palvelussuhde joko vakinaistetaan professoriksi tai sitä jatketaan toisella 3 – 5 vuoden pituisella työsuhteella. Tämän jälkeen henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi.

Hakijan vastuulla on aina tarkistaa hakuilmoituksessa ilmoitetut hakuasiakirjavaatimukset ja hakijan on toimitettava hakuilmoituksen mukaiset asiakirjat määräaikaan mennessä ilmoituksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Pääsääntöisesti hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.