Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2018 – 2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Professori RISTO RENKONEN

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Glykobiologian professori, Helsingin yliopisto
Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala
Tieteenalat: Biolääketieteet, Syöpätaudit

Lääketieteellinen tiedekunta
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin Yliopisto
risto.renkonen@helsinki.fi
puh. 0294125110

Sihteeri Päivi Mulari-Matikainen
Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3, B4 krs
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
puh. 0294126414
gsm. 0504482794

Professori TIINA PAUNIO
Tieteenalat: Peruslääketieteet, Kliiniset lääketieteet, Neurotieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Psykiatrian osasto
PL 22 (Välskärinkatu 12)
00014 Helsingin Yliopisto
tiina.paunio@helsinki.fi

Professori MARJUKKA MYLLÄRNIEMI
Tieteenala: Biolääketieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Sisätautien osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto
marjukka.myllarniemi@helsinki.fi
puh. 0294126597
gsm. 0505560786

Professori KARI REIJULA
Tieteenala: Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin Yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi
puh. 0294140626
gsm. 0503112461

Clinicum

Klaus
Olkkola
professori
Diagnostis-terapeuttinen osasto
Tieteenala Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

Medicum

Eero
Mervaala
professori
Farmakologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tutkimusohjelmayksikkö

Henna
Tyynismaa
apulaisprofessori, toinen kausi
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Neurotieteet

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto on nimennyt eri toimikuntia valmistelemaan päätöksien tekoa.

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano 2018 - 2021

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii Risto Renkonen ja sihteerinä Raija Selivuo.

  Tiedekuntaneuvoston jäsen Varajäsen
Professorit professori Janne Backman professori Ilkka Ojanperä
  professori Olli Carpén professori Matti Airaksinen
  professori Erkki Isometsä professori Juha Sinisalo
  professori Tea Lallukka professori Leo Tjäderhane
  professori Juha Pekkanen professori Sirpa Leppä
  professori Pauli Puolakkainen professori Taina Autti
  professori Anu Wartiovaara professori Timo Otonkoski
  akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Kimmo Alho
Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö laboratoriomestari Heli Grym laboratorioinsinööri Solja Eurola
  yliopistonlehtori Maarit Hölttä-Vuori kliininen opettaja Vedran Stefanovic
  akatemiatutkija Outi Kilpivaara apulaisprofessori Liisa Kauppi
  projektikirjanpitäjä Marja-Liisa Köppä koordinaattori Maarit Raukola
  yliopistonlehtori Nina Peitsaro yliopisto-opettaja Jari Lipsanen
Opiskelijat 1.1.2020 alkaen Pinja Rantama Ville Liu
  Enni Rasmus Kaisa Krabbe
  Nadja Smedman Silja Siukkonen
  Andreas Stenbäck Fredrik Ahlström
  Henri Vasara Linnea Hurri

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­kous­päi­vät ja pöy­tä­kir­jat

Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät vuonna 2021
26.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Kokouspöytäkirjat löytyvät Flammasta (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan sen jälkeen, kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat sen allekirjoittaneet. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä, pöytäkirjanotteet lähetetään asianosaisille kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.