Terveys, talous ja tulevaisuus -keskustelufoorumi - TILAISUUS SIIRTYY SYKSYLLE 2020

8.4.2020 Meilahden Terveys, talous ja tulevaisuus -keskustelufoorumi

HUOMIO: TILAISUUS SIIRTYY HELSINGIN YLIOPISTON KORONAVIRUSTILANTEEN POIKKEUSTILAN JOHDOSTA

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kutsuu sosiaali- ja terveysalan toimijat keskustelemaan yhteiskunnallisesti merkittävistä terveystaloustieteen kysymyksistä Meilahden kampukselle 8.4.2020 (UUSI PÄIVÄMÄÄRÄ ILMOITETAAN MYÖHEMMIN).

Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset kysymykset muodostavat yhteiskunnan kokonaistoimivuuden näkökulmasta keskeisen kokonaisuuden. Alan vaikuttavuusperusteisesta toiminnasta ja kehittämisestä keskusteltaessa merkityksellisiä osatekijöitä ovat kustannusvaikutukset sekä potilaan näkökulmasta relevantit terveys- ja toimintakyky.

Kansakunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi on tehtävä yhteisvoimin töitä ja huomioitava yhteiskunnalliset rakennemuutokset sekä koulutuspoluissa, koulutussisällöissä että tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kanssamme aiheesta keskustelemassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Orion Oyj:n toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta.

Mihin Suomi tarvitsee terveystalouden osaamista?
Millaisia osaamistarpeita terveysalan yritysten sekä vakuutus- ja työeläketoimijoiden näkökulmasta terveystaloustieteen suhteen on?
Miten voidaan yhteistyöllä varmistaa, että sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittäminen tukee tarpeita?
Millaisen roolin Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja laajemmin Meilahden kampus pystyvät ottamaan terveystaloustieteellisen osaamisen vahvistamisessa?

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen tämä keskustelufoorumitilaisuus siirtyy pidettäväksi syksyllä 2020. Tulemme tiedottamaan kevään 2020 tapahtumaan ilmoittautuneille asiasta, kun uusi ajankohta on saatu vahvistettua. Viestimme uudesta ajankohdasta myös näillä verkkosivuilla.

Meilahden kampus yliopistosairaalakampuksena paitsi merkittävä työllistäjä, myös kansainvälinen osaamiskeskittymä sekä alueellisen ja kansallisen tason elinvoimaisuuden kasvattaja. Meilahden kampus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle yliopiston ja yliopistosairaalan sekä muiden alueella toimien sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tätä kautta voidaan edistää tutkimustulosten nopeaa hyödyntämistä potilashoidossa ja ongelmalähtöisessä opetuksessa.

Kehitystyötä ei Meilahden kampuksellakaan voida tehdä erillään muista yhteiskunnallisista toimijoista. Tärkeän pohjan muodostaa aktiivinen vuoropuhelu laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin sekä sektorin toimintaan vaikuttavien tahojen ja kampustoimijoiden kesken.

Olli Rehn
Pääjohtaja, Suomen Pankki

Olli Rehn on Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut pääjohtajana 12.7.2018 alkaen. Pääjohtaja Rehn vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja on Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen.

Rehn on toiminut pitkään eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän oli Euroopan komission varapuheenjohtaja 2011–2014. Komission jäsenenä hän vastasi EU:n laajentumisesta 2004–2010 ja talous- ja raha-asioista 2010–2014, jolloin hänen vastuullaan olivat mm. rahaliiton sääntöuudistus, kriisimaiden rahoitusohjelmat ja vakausmekanismien valmistelu. Hän edusti Euroopan komissiota Euroopan keskuspankin neuvostossa, G7/G20-yhteistyössä ja Kansainvälisen valuuttarahaston kokouksissa 2010–2014.

Rehn toimi elinkeinoministerinä Sipilän hallituksessa 2015–2016. Hänet valittiin kansanedustajaksi Helsingin vaalipiiristä huhtikuussa 2015. Hän toimi kansanedustajana myös 1991–1995. Euroopan parlamentin jäsen ja varapuhemies hän oli 2014–2015. Rehn toimi ensimmäisten suomalaisten ryhmässä Euroopan parlamentin jäsenenä 1995–1996.

Koulutukseltaan Rehn on Oxfordin yliopistosta vuonna 1996 valmistunut filosofian tohtori, pääaineenaan kansainvälinen talous. Hänen väitöskirjansa käsitteli pienten eurooppalaisten valtioiden talousstrategiaa. Hän valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1989.

Timo Lappalainen                                                   
Toimitusjohtaja, Orion Oyj

Timo Lappalainen on toiminut lääketeollisuudessa lähes 30 vuotta. Orion Oyj:n toimitusjohtajana hän on ollut vuodesta 2008 alkaen, jota edelsi 10 vuoden ura Orionilla Alkuperälääkkeiden ja Eläinlääkkeiden johtajana sekä lääkeliiketoiminnan kehitysjohtajana.

Ennen Orionille tuloaan Lappalainen toimi lääkeyhtiö Leiras Oy:n palveluksessa kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitysjohtajana runsaat viisi vuotta.

Nykyisiin luottamustehtäviin kuuluvat hallitusjäsenyydet Kemianteollisuus ry:ssä, Kemira Oyj:ssä, Sydäntutkimussäätiössä, Suomen Messut Osuuskunnassa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAssa ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAssa.

Koulutukseltaan Timo Lappalainen on diplomi-insinööri.

Timo Kietäväinen
Toimitusjohtaja, Keva

Maaneuvos Timo Kietäväinen toimii Suomen suurimman työeläketoimija Kevan toimitusjohtajana. Keva huolehtii koko julkisen sektorin työeläkevakuutusten hoitamisesta ja vastaa kunta-alan eläkevarojen sijoittamisesta.  Kevalla on ainoana työeläketoimijana lakisääteisenä tehtävänä työkyvyttömyyksien ehkäiseminen. Keva tarjoaa näitä palveluja koko julkiselle sektorille.

Koulutukseltaan Timo Kietäväinen on valtiotieteen maisteri.

Paulustorkki
Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Paulus Torkki toimii terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Torkin erityisenä tutkimusalueena on vaikuttavuusperustainen SOTE: potilaalle relevantit terveys- ja toimintakyky sekä kustannusvaikuttavuus. Hän on tutkinut syövän aiheuttamia kokonaiskustannuksia Suomessa ja on parhaillaan mukana tutkimuksessa, jossa vertaillaan syövän kustannuksia ja hoitotuloksia kaikissa Pohjoismaissa.

Koulutukseltaan Paulus Torkki on tekniikan tohtori.