Soveltuvuuden arviointi

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuusarvioinnin perusteella. Koulutusohjelmasta riippuen soveltuvuusarviointiin kutsutaan joko kaikki koulutusohjelman hakukelpoiset hakijat tai vain osa heistä. Silloin kun kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella.

Päätös soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. Varsinaisen haastattelukutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se koulutusorganisaatio, jonka kanssa yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman.

Seuraavissa koulutusohjelmissa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen:

 • Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykodynaaminen lasten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma
 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma

Muissa koulutusohjelmissa soveltuvuusarviointiin kutsutaan hakijoita seuraavasti:

 • Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma: enintään 54 hakijaa
 • Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma: enintään 50 hakijaa
 • Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma: enintään 48 hakijaa
 • Kognitiivis-analyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma: enintään 72 hakijaa

Mikäli näihin koulutusohjelmiin on hakijoita enemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, suoritetaan esivalinta hakuasiakirjoista saatavien pisteiden perusteella. Hakuasiakirjojen perusteella voi saada 0-50 pistettä seuraavasti:

1) Hakukelpoisuuden antava tutkinto 0-20 pistettä

 • 20 pistettä: lääketieteen lisensiaatti TAI psykologian maisteri
 • 15 pistettä: yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri
 • 10 pistettä: muu ylempi korkeakoulututkinto TAI sairaanhoitaja AMK, joka on opinnoissaan suuntautunut mielenterveystyöhön TAI psykiatrinen sairaanhoitaja
 • 0 pistettä: muu ammattikorkeakoulututkinto

2) Työkokemus 0-20 pistettä

 • 20 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 15 vuotta (180 kk)
 • 17 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 10 vuotta (120 kk)
 • 12 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 8 vuotta (96 kk)
 • 7 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 5 vuotta (60 kk)
 • 2 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 3 vuotta (36 kk)
 • 0 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähemmän kuin kolme vuotta

3) Hakukohteen ensisijaisuus 0-10 pistettä

 • 10 pistettä: hakukohteen asettaminen ensimmäiselle sijalle Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen haussa
 • 0 pistettä: hakukohteen asettaminen toiselle tai kolmannelle sijalle Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen haussa

Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, joka on hakulomakkeella asettanut koulutusohjelman prioriteettijärjestyksessä korkeimmalle sijalle ja toissijaisesti hakija, jolla on korkeimmat pisteet työkokemuksesta.

Hakija voi tulla kutsutuksi kaikkien niiden koulutusohjelmien soveltuvuusarviointiin, joihin on hakenut. Tieto soveltuvuuskokeeseen kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuuskoekutsu huhtikuun alkupuolella. Kutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se yhteistyöorganisaatio, jonka kanssa Helsingin yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman. Kutsussa annetaan ohjeet soveltuvuusarviointia varten tarvittavien ennakkotehtävien tai muiden materiaalien toimittamisesta sekä haastatteluaika tai ohjeet haastatteluajan varaamiseksi.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään koulutusohjelmasta ja covid 19 -tilanteesta riippuen joko koulutusorganisaation tiloissa pääkaupunkiseudulla tai etäyhteyksin.

  Toteutustapa Ennen haastattelua toimitetaan Hinta
Integratiivinen aikuisten koulutusohjelma yksilöhaastattelu ennakkotehtävä (kirjoitelma otsikolla "Minäkö psykoterapeutiksi - miksi, miten ja minkälaiseksi?") 120 euroa
Kognitiivinen aikuisten koulutusohjelma

kaksi yksilöhaastattelua (haastattelut järjestetään 7.-15.4.)

omaelämäkerta ja CV 200 euroa
Kognitiivinen lasten ja nuorten koulutusohjelma kaksi yksilöhaastattelua CV ja lyhyt kuvaus elämänvaiheista ja työ- ja elämäntilanteesta 200 euroa
Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten koulutusohjelma yksilöhaastattelu ja asiakastapaamisen nauhoite
(haastattelut järjestetään 12.-22.4.)
omaelämäkerta, CV ja ääninauhoite asiakastapaamisesta* 180 - 223,20 euroa
Psykoanalyyttinen aikuisten koulutusohjelma yksilöhaastattelu omaelämäkerta, CV ja todistus mahd. omasta psykoterapiasta 220 euroa
Psykodynaaminen lasten koulutusohjelma yksilöhaastattelu omaelämäkerta, CV ja todistus mahd. omasta psykoterapiasta 220 euroa
Psykodynaaminen nuorten koulutusohjelma kaksi yksilöhaastattelua omaelämäkerta ja todistus mahd. omasta psykoterapiasta 180 euroa
Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma yksilöhaastattelu ja ryhmähaastattelu (haastattelut järjestetään 24.-25.4.) omaelämäkerta ja CV 100 euroa
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma yksilöhaastattelu (haastattelut järjestetään 14.-16.4.) omaelämäkerta ja lisätietolomake 248 euroa

* Kognitiivis-analyyttisen koulutusohjelman soveltuvuusarvioinnissa käytettävä ääninauhoite asiakastapaamisesta on noin 5-10 minuutin tallenne mieluiten asiakkaan ensitapaamisen alkupuolelta. Tallenne, sen kuunteluun tarvittava laite sekä transkriptio tallenteesta tuodaan haastatteluun.

Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Maksuohjeet annetaan soveltuvuuskoekutsussa. Hakija maksaa jokaisesta soveltuvuusarvioinnista, johon osallistuu. Taulukossa esitettyyn hintaan sisältyvät koulutusohjelman soveltuvuusarvioinnin kaikki osat.

Soveltuvuusarviointi pisteytetään kaikissa koulutusohjelmissa asteikolla 0-100 pistettä. Arvioinnissa arvioidaan viittä osa-aluetta, joista jokaisesta voi saada 0-20 pistettä. Osa-alueet ovat:

 1. Koulutusmotivaatio
 2. Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus
 3. Itsereflektiokyky
 4. Vuorovaikutustaidot
 5. Muu henkilökohtainen soveltuvuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada soveltuvuusarvioinnista yhteensä vähintään 50 pistettä siten, että jokaisesta viidestä osa-alueesta on enemmän kuin 0 pistettä.

Osana valmiuksia ja käytännön mahdollisuuksia suorittaa koulutus arvioidaan kaikissa koulutusohjelmissa hakijan kielitaidon ja tietoteknisten valmiuksien riittävyyttä koulutuksen suorittamiseen sekä mahdollisuuksia psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana. Mikäli em. valmiudet todetaan riittämättömiksi tai jos realistisia mahdollisuuksia potilastyön tekemiseen ei ole, hakija saa tästä osa-alueesta 0 pistettä.

Mikäli kaksi hakijaa saa saman pistemäärän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti hakuasiakirjoista saatujen pisteiden perusteella (ks. soveltuvuusarviointiin kutsuminen) ja toissijaisesti koulutusmotivaatiosta saatujen pisteiden perusteella.

Arviointi tehdään aina kunkin koulutusohjelman lähtökohdista ja painotuksista käsin ja suhteessa kyseisen koulutusohjelman hakijajoukkoon. Näin ollen hakija voi saada hyvinkin erilaiset pisteet eri koulutusohjelmien ja eri vuosien soveltuvuusarvioinneista.