Soveltuvuuden arviointi

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuusarvioinnin perusteella. Koulutusohjelmasta riippuen soveltuvuusarviointiin kutsutaan joko kaikki koulutusohjelman hakukelpoiset hakijat tai vain osa heistä. Silloin kun kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella.

Päätös soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. Varsinaisen haastattelukutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se koulutusorganisaatio, jonka kanssa yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman.

Tiedot vuoden 2022 soveltuvuusarvioinnin toteuttamisesta ja kriteereistä julkaistaan marraskuussa 2021.