Opiskelijavalintatilastot

Koulutusohjelma ja ryhmäkoko Hakijat Haku-kelpoiset Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet
Integratiivinen aikuisten (24 opiskelijaa) 226 192 24 24
Kognitiivinen aikuisten (24 opiskelijaa) 213 175 24 24
Kognitiivinen lasten ja nuorten
(24 opiskelijaa)
83 68 24 24
Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten (24 opiskelijaa) 208 168 24 24
Psykoanalyyttinen aikuisten
(9-14 opiskelijaa)
30 22 12 9
Psykodynaaminen lasten
(8-14 opiskelijaa)
16 14 8 8
Psykodynaaminen nuorten
(6-12 opiskelijaa)
29 24 12 12
Ryhmäanalyyttinen (6-20 opiskelijaa) 11 10 8 7
Varhaisen vuorovaikutuksen
(8-12 opiskelijaa)*
16 15 7 -

*Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi hyväksyttävissä olevia hakijoita.

Alla olevasta taulukosta näet kevään 2021 opiskelijavalinnan pisterajat sekä soveltuvuushaastatteluun osallistuneiden ja koulutukseen valittujen määrät koulutusohjelmittain.

2021 opiskelijavalinnan tilasto  (pdf-tiedosto)

Psykoterapeuttikoulutukseen haki kevään 2020 opiskelijavalinnassa yhteensä 327 henkilöä, jotka jättivät 645 hakemusta. Hakijoista 269 todettiin hakukelpoisiksi. Koulutuksessa aloitti yhteensä 103 uutta opiskelijaa.

Koulutusohjelma ja ryhmäkoko Hakijat Hakukelpoiset Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet
Integratiivinen aikuisten
(18-24 opiskelijaa)
195 154 27 27
Kognitiivinen aikuisten sis. hypnoterapiaa (20-24 opiskelijaa) 174 141 24 24
Kognitiivis-integratiivinen aikuisten
(20-28 opiskelijaa)
190 149 28 28
Psykoanalyyttinen aikuisten
(9-14 opiskelijaa)
30 20 12 12
Psykoanalyyttinen lasten
(9-14 opiskelijaa)*
11 9 - -
Psykoanalyyttinen pari- ja perheterapian
(10-16 opiskelijaa)**
8 5 - -
Psykodynaaminen nuorten
(6-12 opiskelijaa)
23 22 12 12
Ryhmäanalyyttinen
(8-20 opiskelijaa)***
14 11 9 -

* Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi soveltuvuuskokeeseen osallistuneita hakukelpoisia hakijoita
** Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi hakukelpoisia hakijoita
*** Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi opiskelupaikan vastaanottaneita hakijoita

Alla olevasta taulukosta näet kevään 2020 opiskelijavalinnan pisterajat sekä soveltuvuushaastatteluun osallistuneiden ja koulutukseen valittujen määrät koulutusohjelmittain.

Psykoterapeuttikoulutukseen haki kevään 2019 opiskelijavalinnassa yhteensä 163 henkilöä, jotka jättivät 258 hakemusta. Hakijoista 139 todettiin hakukelpoisiksi. Koulutuksessa aloitti yhteensä 60 opiskelijaa.

Koulutusohjelma ja ryhmäkoko Hakijoita Hakukelpoiset Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet
Kognitiivinen aikuisten
(20-24 opiskelijaa)
98 81 24 24
Kognitiivis-analyyttinen aikuisten (18-24 opiskelijaa) 89 74 24 24
Psykoanalyyttinen lasten
(9-14 opiskelijaa)*
14 12 9 -
Psykoanalyyttinen pari- ja perheterapian
(10-16 opiskelijaa)**
12 8 - -
Psykodynaaminen nuorten
(6-12 opiskelijaa)
34 30 12 12
Ryhmäanalyyttinen
(8-20 opiskelijaa)***
11 11 7 -

* Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi opiskelupaikan vastaanottaneita hakijoita
** Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi hakukelpoisia hakijoita
*** Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi hyväksyttävissä olevia hakukelpoisia hakijoita

Psykoterapeuttikoulutukseen haki kevään 2018 opiskelijavalinnassa yhteensä 208 henkilöä, jotka jättivät 313 hakemusta. Hakijoista 181 todettiin hakukelpoisiksi. Koulutuksessa aloitti yhteensä 62 opiskelijaa.

Koulutusohjelma ja ryhmäkoko Hakijat Hakukelpoiset Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet
Integratiivinen aikuisten ja nuorten
(16-24 opiskelijaa)
127 106 24 24
Kognitiivis-integratiivinen aikuisten
(20-28 opiskelijaa)
135 108 28 28
Psykoanalyyttinen aikuisten
(9-14 opiskelijaa)
26 16 10 9
Psykoanalyyttinen pari- ja perheterapian
(10-16 opiskelijaa)*
10 6 - -
Ryhmäanalyyttinen (8-20 opiskelijaa)* 11 7 - -
Täydennyskoulutus kognitiivisesta ryhmäanalyyttiseen (16-24 opiskelijaa)* 4 4 - -

* Koulutusohjelma ei alkanut, koska siihen ei ollut riittävästi hakukelpoisia hakijoita