Hae opiskelijaksi

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voit peruskoulutuksen puolella opiskella lääketiedettä, hammaslääketiedettä, translationaalista lääketiedettä, psykologiaa ja logopediaa.

Helsingin yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opintolinjoihin. Ruotsinkielisille linjoille hyväksytään enintään 5 % lääkäri/hammaslääkärikoulutukseen koko maassa hyväksyttävien määrästä. Vain Helsingin yliopistossa on ruotsinkieliset opintolinjat lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksille.

Lääketieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnat

Tiedekunnan ulkopuolisilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan sivuaineopiskelijaksi, erillisopiskelijaksi tai JOO-opiskelijaksi.

Peruskoulutuksen tutkijalääkäriohjelma

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalääkäriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa jo ensimmäisen vuoden jälkeen lisensiaatin tutkinnon ohella tohtorintutkintoon tähtäävä hyvin valvottu ja ohjattu tutkimustyö. Tutkijalääkärikoulutettavat valitaan vuosittain lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Ensi vaiheessa opiskelijoita opastaa kaksi tutoria sekä 1-2 opiskelijatutoria.
 
Tutkijalääkäriopiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä 3 kuukautta viiden kesän ajan ennen perustutkinnon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti) suorittamista. Kahden ensimmäisen kesän aikana (rotaatiokesät) opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta 3-4 eri tutkimusryhmässä tutustuakseen eri tutkimusaiheisiin ja asetelmiin.