Oikeuslääketieteen osasto

Oikeuslääketieteen osasto

Osastolla suoritetaan oikeuslääketieteen alaan kuuluvaa tai siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja annetaan peruskoulutusta lääketieteen opiskelijoille, erikoislääkärikoulutusta oikeuslääketieteen alalle erikoistuville lääkäreille, koulutusta oikeushammaslääketieteen erityispätevyyttä suorittaville hammaslääkäreille ja tieteellistä jatkokoulutusta.

Osastolla annetaan vuosittain lääketieteen opiskelijoiden perusopetusta, joka sijoittuu lukuvuodelle L6. Lisäksi osastolla annetaan oikeuslääketieteen opetusta osana kansainvälistä opetusta.

Osastolla tarjotaan oikeuspatologiaan, oikeustoksikologiaan, oikeusbiologiaan, kliiniseen oikeuslääketieteeseen sekä oikeushammaslääketieteeseen liittyviä syventävien opintojen ja muiden opinnäytetöiden ohjausta.

Kontaktihenkilöt

Professori Ilkka Ojanperä: oikeustoksikologia
Professori Antti Sajantila: oikeuspatologia, oikeusbiologia, kliininen oikeuslääketiede
Oikeushammaslääkäri, HLT Olli Varkkola: oikeushammaslääketiede

Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osasto vastaa erikoislääkärikoulutuksesta, jonka tavoitteena on monipuolisesti sivistynyt ja ammattimaisesti koulutettu oikeuslääketieteen erikoislääkäri.

Oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutus kestää 5 vuotta. Palvelu jakautuu 9 kk terveyskeskuspalveluun ja 4 v 3 kk pituiseen erikoisalan määrittelemään koulutukseen.

Erikoisalan määrittelemä koulutus sisältää runkokoulutuksen (1 v – 1v 3 kk) ja eriytyvän koulutuksen. Runkokoulutus tapahtuu oikeuspatologian ja patologian alalla, josta vähintään 6 kk tulee suorittaa patologian yksikössä. Eriytyvä koulutus (3 v – 3 v 6 kk) tapahtuu oikeuslääketieteen osastossa tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkintäyksikössä. Eriytyvän koulutuksen aikana erikoistuva suorittaa ohjatusti vuosittain 175 oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, osallistuu kliinisen oikeuslääketieteen päivystystoimintaan ja kouluttavan yksikön muuhun toimintaan.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
IO
Ilkka
Ojanperä
professori
Oikeuslääketieteen osasto
Tieteenala Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet
AS
Antti
Sajantila
professori
Oikeuslääketieteen osasto
Tieteenala Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

Tutkijat
JP
Jukka
Palo
yliopistotutkija
Oikeuslääketieteen osasto
Tieteenala Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet, Ekologia, evoluutiobiologia

Tohtorikoulutettavat
EG
Evelyn
Guevara Torres
tohtorikoulutettava
Oikeuslääketieteen osasto
Tieteenala Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia