Lastenklinikka

Lääketieteellinen tiedekunta

Lastenklinikka on Pohjoismaiden suurimpia lasten ja nuorten sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Se vastaa lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta ja erikoislääkärikoulutuksesta lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lasten infektiosairauksien osalta. Lastenklinikassa on vilkas tutkimustoiminta ja klinikka vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta lasten ja nuorten alalla. Lastenklinikan puitteissa toimii myös LNS:n tutkijakoulutusohjelma.

Lastenklinikka toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa pääosin Lasten ja nuorten sairaalassa ja Lastenlinnassa. Lastenpsykiatrialla on lisäksi muita toimitiloja Helsingin alueella. Lastenklinikalla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUS:n kanssa jolla on oman sairaanhoitopiirinsä ohella valtakunnallinen hoitovastuu joillakin alueilla mm. vaativa lasten sydänkirurgia ja muu kirurgia sekä onkologia ja elinsiirtotoiminta.

Lastentautien ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksessa kouluttaa ruotsia ammatissaan taitavia lääkäreitä ja lastenlääkäreitä.

Lastenklinikka vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lasten infektiosairauksien osalta.

Lastentautien kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena ja on laajuudeltaan 12,5 op. Tähän opintomäärään on integroitu lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja lasten infektiosairauksien kokonaisuus. Lastenpsykiatrialla on oma opintokokonaisuus.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. Lastenklinikassa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot sekä tutkimusprojektina että opintoprojektina. Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on ollut alku väitöskirjan tekemiseen.

Syventävät opinnot opintoprojektimuodossa on yhden lukukauden kestävä kokonaisuus jossa kerran viikossa tavataan ja käydään läpi eri lastentautien osa alueita. Molempiin vaihtoehtoihin kuuluu kirjallinen opinnäyte. Lastenklinikan syventävät opinnot ovat olleet hyvin suosittuja ja valitettavasti kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet joka vuosi mukaan.

Yhteyshenkilö
kliininen opettaja Risto Lapatto, risto.lapatto@helsinki.fi

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Lastenklinikalla on vahvat tutkimusperinteet. Kaikilla erikoisaloilla on aktiivista tutkimustoimintaa. Vuosittain klinikan nimissä on julkaistu keskimäärin noin 250 lääketieteellistä julkaisua jossa valtaosa kansainvälisesti korkeatasoisissa lehdissä.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä väitöskirjaan tähtäävissä projekteissa. Tutkimusryhmiin voi hakeutua tutkijakoulutukseen jo perusopintojen aikana. Tutkijakoulutus on hyvä pohja tutkijanuran lisäksi myös lääkärin ammatissa tai muissa työtehtävissä yhteiskunnan tai elinkeinoelämän palveluksessa.

Perustutkimusta suoritetaan valtaosin HY Biomedicumin tiloissa ja soveltava kliininen tutkimus sairaalassa.

Jos olet kiinnostunut tutkimuksen teosta yleisesti, ota yhteyttä tutkimustoiminnan koordinaattoriin prof. Markku Heikinheimoon tai suoraan tutkimushankkeiden yhdyshenkilöihin. Allaolevista linkeistä saat käsityksen minkälaista tutkimustoimintaa on meneillä lastenklinikassa.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Lastenklinikan tutkimustoiminta on perinteisesti ollut hyvin vilkasta sisältäen perustutkimusta, translationaalista ja kliinistä tutkimusta. Vuosittain klinikan tutkijat ovat  tuottaneet keskimäärin 200 alkuperäisjulkaisua sekä lukuisia muita julkaisuja ja oppikirjoja.

Lastentautien tutkimuskeskus

Lastenklinikan  tutkijakoulutusohjelman (TKO) tarkoituksena on ohjata ja tukea nuoria lastentautiopin tai siihen läheisesti liittyvien alojen tutkijoita. TKO käynnistettiin Kliinisen laitoksen pilottihankkeena vuonna 2001 ja on sen jälkeen vakiinnuttanut toimintansa. Koulua johtaa professori Kim Vettenranta. Tutkijakouluun liityttäessä jokainen tutkimusprojekti evaluoidaan senioritutkijoiden muodostamassa arviointiryhmässä ja jokaiselle projektille asetetaan seurantaryhmä. Tutkijakoulutusohjelmasta valmistuu vuosittain keskimäärin 6-7 väitöskirjaa. Tutkijakoulutusohjelma järjestää tutkijoille koulutustilaisuuksia ja se voi jakaa myös matka-apurahoja. Tutkimusprojektien rahoitus on järjestettävä yliopiston ulkopuolisista lähteistä. Tämä on kunkin projektin vastuuhenkilön tehtävä.

Johtaja
Professori Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Johtoryhmän muut jäsenet:
prof. Taneli Raivio
prof. Mikko Pakarinen
dos. Samppa Ryhänen
LL Lilli Leimi

Lastenklinikan  tutkijakoulutusohjelman tärkeimmät elementit ovat

  • projektien evaluointi työn alkaessa
  • seurantaryhmän asettaminen
  • vuosittaiset raportit
  • koulutustilaisuudet
  • matka-apurahat

Jokainen Lastenklinikan piirissä väitöskirjatutkimusta tekevä otetaan mukaan TKO-ohjelmaan. Uudet tutkimusprojektit evaluoidaan tilaisuudessa, johon kutsutaan tutkijan ja hänen ohjaajiensa lisäksi väitöskirjan seurantaryhmä sekä evaluaatioryhmä. Väitöskirjatöiden evaluaatiotilaisuuksia järjestetään sopimuksen mukaan, yleensä kerran kuussa lukukausien aikana. Seurantaryhmään (kokoontuu tutkijan kanssa vähintään kerran vuodessa) ohjaajat pyytävät 2 kokenutta tutkijaa, joista toinen on mielellään klinikan ulkopuolelta. Evaluaatioryhmään (kokoontuu vain projektin alussa) kuuluvat mm. Lastenklinikan professorit, eettisen toimikunnan puheenjohtaja, statistiikka-asiantuntija sekä ko. projektin seurantaryhmä. Evaluaatiotilaisuudessa on tutkijan lisäksi mukana väitöskirjatyön ohjaaja. Evaluaatiotilaisuus järjestetään kullekin projektille vain kerran.

Aika evaluaatiotilaisuuteen varataan TKO:n sihteeriltä carola.antman@hus.fi, jolle tulee jakelua varten toimittaa myös tutkimussuunnitelma sähköisessä muodossa viimeistään 2 viikkoa ennen evaluaatiotilaisuutta. Evaluaatiotilaisuudessa tutkija esittelee projektinsa, sen jälkeen projektin arviokeskusteluun käytetään aikaa noin 30 min. Tutkija voi esittelyssään käyttää joko suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Tutkimussuunnitelman laadintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja muokata se apuraha-anomuksen perusrakennetta vastaavaksi. Suunnitelman keskeiset osat tuolloin ovat: tiivistelmä (max ½ sivua), introduktio (max 2 sivua), hankkeen tavoitteet ja merkitys mukaan lukien näkemys siitä, miksi tutkimus on tarpeen tehdä juuri Suomessa, kysymysasettelu/hypoteesit selkeästi numeroiden tai ranskalaisin viivoin esitettynä, oma osuus hankkeessa, metodit tehokkaasti viitteitä käyttäen ja menemättä liian syvälle yksityiskohtiin, kriittinen arvio hankkeen ”sudenkuopista” (pitfalls), hankkeen aikataulu, arvio hankkeen toteuttamiseen liittyvistä eettisistä näkökohdista sekä lyhyt kuvaus rahoituksesta. Suunnitelma tulee laatia englannin kielellä ja on hyvä muistaa, että kuvat ja taulukot parantavat luettavuutta merkittävästi.

Evaluaatiotilaisuudet

Evaluaatiotilaisuudet vuonna 2021 klo 15-16.30, LKL opetusyksikkö (Puistosairaala):

14.1., 18.2., 11.3., 15.4. ja 20.5.

Tutkijakoulutusohjelmaan kuuluvat myös Lastenklinikan vuosittainen tutkimusiltapäivä, tiedemeetingit ja Journal Clubit sekä muut yhteiset koulutustilaisuudet.

Tarvittaessa lisäinformaatiota TKO:sta antaa prof. Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi.

TKO:lle tulee toimittaa vuosittain seuraavat dokumentit  osoitteeseen tko.info@hus.fi

  1. TKO vuosiraportti (15.11. mennessä). Lomakkeen täyttävät tutkija ja seurantaryhmä yhdessä
  2. Tutkimusiltapäivään lähetetty lyhennelmä (15.1. mennessä)
  3. Tieto väitöskirjan rekisteröinnistä tiedekuntaan (kerran)

Dokumentit

Matka-apurahan hakeminen

TKO:n matka-apurahaa voi hakea tieteellistä kokousta tai väitöskirjasuunnitelmaan liittyvää koulutusta varten. Oma esitys kokouksessa ei ole ehdoton edellytys matka-apurahan myöntämiselle. Maksimisumma on 1000€/vuosi/tutkija.

Toimintaohje

Toimita täytetty matkalaskulomake alkuperäisten kuittien kera hyväksyttäväksi osoitteeseen:

Marjaana Peussa
Biomedicum 2 C
Tukhomankatu 8 c
00029 HUS

Mielenkiintoista matkaa!

Kim Vettenranta
Sampo Kallio

Matkaraportti

Matka-apurahan saajan tulee pitää kokouksestaan/koulutuksestaan matkaraportti (n. 5-10 minuutin esitys) TKO:n joulutapaamisessa.

Vuosikello

Tammi-helmikuu
* Tutkimusiltapäivä

Elokuu
* TKO:n kesäkoulutus

Marraskuu
* TKO:n vuosiraporttien jättäminen (15.11)

Joulukuu
* Matkaraporttien esitykset

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
EA
Eeva
Aronen
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
LH
Leena Marjatta
Haataja
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
KK
Kaija-Leena
Kolho
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
OM
Outi
Mäkitie
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
TO
Timo
Otonkoski
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Neurotieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biolääketieteet

Lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori

MP
Mikko Petteri
Pakarinen
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia, Naisten- ja lastentaudit
SR
Samuli
Rautava
apulaisprofessori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
HS
Harri
Saxen
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
KV
Kim
Vettenranta
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit, Syöpätaudit

Opettajat
TI
Tuuli
Immonen
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
HL
Heljä
Lång
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
JM
Jussi
Merenmies
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

Lääketieteen koulutusohjelman johtaja, kliininen opettaja

ES
Elina
Siponen
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
TS
Terhi
Solasaari
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
TV
Teemu
Vepsäläinen
kliininen opettaja
Lastenklinikka

Tutkijat
SH
Santtu
Heinonen
yliopistotutkija
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
MK
Mikael
Knip
tutkimusjohtaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
MP
Marjut
Pihlajoki
yliopistotutkija
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

Tohtorikoulutettavat
KE
Katja
Eloranta
tohtorikoulutettava
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
NG
Nimish Hemant
Godbole
tohtorikoulutettava
Lastenklinikka
EV
Eveliina
Varimo
tohtorikoulutettava
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit