Kansanterveystieteen osasto

YLE: ingressikuva

Haluatko tehdä työtä, jolla on tarkoitus? Kansanterveyden lähtökohta on, että hyvä terveys kuuluu kaikille. Tervetuloa tutustumaan monitieteiseen joukkoomme.

Olemme joukko tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita, joilla on yksi yhteinen päämäärä: edistää kukin omalla tavallamme väestön terveyttä.

Vaikutamme väestön terveyteen eri tavoin. Koulutamme asiantuntijoita. Tutkimme erilaisia väestön terveyteen vaikuttavia kysymyksiä, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen toimintaa. Kehitämme uusia tutkimusmenetelmiä. Opetamme tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteita ja menetelmiä sekä sairauksien ehkäisyä, preventiota. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon terveyskysymyksissä. Tarjoamme myös tietoa ja asiantuntemusta kansalaisille.

Osasto antaa alaansa kuuluvaa perusopetusta ensisijaisesti lääketieteen, hammaslääketieteen ja Master’s Programme in Translational Medicine opinnoissa, mutta osallistuu myös muuhun opetukseen.

Lisätietoja osaston antamista perusopetuksen kursseista

Osaston opettajat ja tutkijat ohjaavat syventävien opintojen tutkielmia omilla tutkimusaloillaan ja kiinnostuneet voivat olla heihin suoraan yhteydessä. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä erikoislääkäri, joka tuntee työn ja terveyden yhteydet, hallitsee työterveyshuollon toimintatavat ja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön.  Koulutus järjestetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Työterveyshuollon koulutus Helsingin yliopistossa

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tarjoaa erikoistumisopintoja tukevaa verkko-oppimateriaalia, erilaisia verkkokursseja sekä mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisesti muiden erikoistujien kanssa.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutus

Tavoitteena on erikoislääkäri, joka ymmärtää väestön terveyttä, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja osaa tutkia, tuottaa ja ennen kaikkea soveltaa väestötietoa palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiseen kuuluva lähijohtajakoulutus

Erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien koulutukseen kuuluu lähijohtajakoulutus silloin, kun opinto-oikeuspäätös on päivätty 1.8.2009 tai myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Lisätietoja

Lisätietoja terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä lähijohtajakoulutuksesta saatavissa lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta sekä meilahti-student@helsinki.fi

Kansanterveystieteen perusopintoja voivat suorittaa myös muiden kuin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka opintojansa varten tarvitsevat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista  tekijöistä, niiden tutkimisen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista.

Lisätietoja

Sivuaineopinto-oikeus

Kansanterveystieteen perusopintojen opiskeluoikeutta hakeva lähettää vapaamuotoisen ja perustellun hakemuksen sähköpostitse ossi.rahkonen@helsinki.fi  tai

Prof. Ossi Rahkonen
Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Prof. Rahkonen myöntää opiskeluoikeuden. Opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta. Siihen voi anoa jatkoaikaa.
 
Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen

Yhdyshenkilö Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Ilmoittautumiset tentteihin WebOodissa tentin koodilla. Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy 10 päivää ennen tenttiä.

Osaston tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja monitieteistä. Tutkimuksen korkean tieteellisen tason taustalla on vankka tutkimusperinne sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat:

Osastolla toimii biostatistiikan konsultointiyksikkö, joka neuvoo Meilahden kampuksen akateemisia tutkijoita tilastotieteellisissä kysymyksissä. Lisätietoja yksikön verkkosivuilla.

Julkaisut

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Anna
Keski-Rahkonen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Mielenterveyden professori. Tutkin, ohjaan, koulutan.

MK
Mika
Kivimäki
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TL
Tea
Lallukka
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


LL
Lasse
Lehtonen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Terveysoikeuden professori, tel: +358 50 4272468

JP
Juha
Pekkanen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Kari
Reijula
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Työterveyden professori, yvv-varadekaani, tiedekunnan johtoryhmän jäsen. HUS:in hallituksen jäsen. Meilahden työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja, Meilahden kampuskirjaston neuvottelukunnan puheenjohtaja.

SR
Samuli
Ripatti
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Tilastotiede, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
PT
Paulus
Torkki
apulaisprofessori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Liiketaloustiede


Opettajat
RA
Riitta
Aejmelaeus
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Heidi
Furu
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Jari
Haukka
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Yliopistonlehtori. Opetan kansanterveystiedettä ja epidemiologiaa. Teen epidemiologista tutkimusta, aiheina mm. lääke-epidemiologia, syöpä ja mielenterveys. http://orcid.org/0000-0003-1450-6208

AK
Ari
Kaukiainen
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
AL
Anne
Lamminpää
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Heta
Lindblom
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Riikka
Lämsä
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Varajohtaja, yliopistonlehtori Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa

AP
Aleksi
Pajunen
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede
MP
Matti
Palosaari
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Minna
Pihlajamäki
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


KR
Kirsi
Ruotsalainen
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Kliininen opettaja, työterveyshuolto

AT
Asta
Toivonen
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Kasvatustieteet
Martina
Torppa
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede


KT
Karolina
Tuomisto
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TV
Toni
Vänni
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto

Tutkijat
MH
Marja
Heinonen-Guzejev
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


IH
Iiris
Hörhammer
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
JL
Jouni
Lahti
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
RL
Riikka-Leena
Leskelä
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
JL
Joni
Lindbohm
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
OP
Olli
Pietiläinen
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
OR
Ossi
Rahkonen
tutkimusjohtaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
PS
Pia
Silander
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
ET
Elena
Toffol
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria, Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

I am a docent in experimental psychiatry. My major research interests are in women's mental health and reproductive health, by using epidemiological and biological approaches. Another major interest of mine is on suicide prevention and postvention. https://orcid.org/0000-0001-6757-7355

Tohtorikoulutettavat
PF
Pi
Fagerlund
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
AK
Anni
Karjala
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
PK
Perttu
Kontunen
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
SL
Sohvi
Lommi
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
GM
Guiomar
Masip-Manuel
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Ravitsemustiede


JN
Jyri
Niskanen
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
LP
Laura
Pitkänen
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
JS
Jatta
Salmela
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

 

Johtaja

professori Tea Lallukka
tea.lallukka@helsinki.fi 

Varajohtaja

yliopistonlehtori Riikka Lämsä
riikka.lamsa@helsinki.fi 

Osoite

Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 0294 1911 (vaihde)