Julistetaan haettavaksi apurahat röntgenologisen tutkimuksen tukemiseen

Apurahoja voidaan myöntää lääketieteen kandidaateille, jotka jatkavat opintojaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja henkilöille, jotka suoritettuaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon harjoittavat röntgenologista tutkimusta. Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo, selvitykset hakijan muista ansioista sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja sen turvin tehtävästä tieteellisestä tutkimustyöstä, on jätettävä lääketieteellisen tiedekunnan hallintopalveluihin, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto viimeistään perjantaina 19. päivänä maaliskuuta 2021 ennen kello 15.45. On suositeltavaa  lähettää hakemusasiakirjat  myös sähköisessä muodossa YHTENÄ pdf-tiedostona osoitteeseen: tiina.jarvilehto@helsinki.fi

Valitsijalautakunnan päätökset stipendien jaosta ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti viikolla 21.