Fysiologian osasto

Fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi fysiologiaan liittyvää peruskoulutusta annetaan englanninkielellä TRANSMED-opintoihin liittyen. Fysiologian oppiaine osallistuu myös lääke- ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden pakollisten vapaavalintaisten opintojen järjestämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

Fysiologian oppiaineessa toimivissa tutkimusryhmissä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja erityisesti neurotieteen sekä metabolian ja endokrinologian alalta.

Fysiologian oppiaineessa ei tällä hetkellä anneta erikoislääkärikoulutusta.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Fysiologian oppiaineeseen liittyvien tutkimusryhmien tieteellinen tutkimustyö painottuu tällä hetkellä pääosin joko neurofysiologiaan tai metaboliaan ja endokrinologiaan.

Julkaisut

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
AP
Antti
Pertovaara
professori
Fysiologian osasto
Tieteenala Neurotieteet


TR
Taneli
Raivio
professori
Fysiologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Opettajat
KK
Kaj
Karlstedt
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Neurotieteet
AP
Arja
Pasternack
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
LP
Liisa
Peltonen
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
OR
Olli
Ritvos
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
PT
Pauli
Turunen
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia


Tutkijat
HW
Hong
Wei
tutkijatohtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Neurotieteet

Johtaja

professori Antti Pertovaara
antti.pertovaara@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto