Dosentuurit lääketieteellisessä tiedekunnassa

A alkoholisairaudet
  allmänmedicin
  ammatti-ihotaudit
  andrologia
  anestesiologia
  anestesiologia ja tehohoito
  anestesiologia ja tehohoitolääketiede
  audiologia
   
B biokemia
  biokemia ja biofysiikka
  biologinen psykiatria
  biolääketieteellinen informatiikka
  biometria ja epidemiologia
   
D diagnostinen radiologia
   
E elektrofysiologia
  endokrinologia
  ensihoitolääketiede
  epidemiologia
   
F farmakologia
  farmaseuttinen ja oikeuskemia
  foniatria
  fysiatria
  fysikaalinen lääketiede ja kuntoutus
  fysiologia
   
G gastroenterologia
  gastroenterologinen kirurgia
  geneettinen epidemiologia
  geriatria
  gerontologia
  geroprotetiikka ja geriatrinen hammashoito
  gynekologinen onkologia
  gynekologinen patologia
   
H hammas- ja suukirurgia
  hammaslääketieteellinen biomateriaalioppi
  hammaslääketieteellinen epidemiologia
  hammaslääketieteellinen genetiikka
  hammaslääketieteellinen kansanterveystiede
  hammaslääketieteellinen mikrobiologia
  hammaslääketieteellinen patologia
  hammaslääketieteellinen solubiologia
  hammaslääketieteen epidemiologia
  hammaslääketieteellinen protetiikka ja gerodontologia
  hampaiston kehitys- ja oikomisoppi
  hampaiston oikomisoppi
  hematologia
  hematologia ja onkologia
  hoitotiede (vårdvetenskap)
   
I iho- ja sukupuolitautioppi
  Ihotaudit ja allergologia
  immunologia
  infektioepidemiologia
  infektiosairausoppi
  infektiotautioppi
  invärtes medicin
   
K kansanterveystiede
  kansanterveystiede, erityisesti epidemiologia
  kantasolubiologia
  kardiologia
  kariologia
  kariologia ja endodontia
  kehitysbiologia
  keuhkojen ammattitaudit
  keuhkosairaudet ja allergologia
  keuhkosairausoppi
  kirurgia
  kliininen bakteriologia
  kliininen farmakologia
  kliininen fysiologia
  kliininen immunologia
  kliininen kariologia ja endodontia
  kliininen kemia
  kliininen kemia ja isotooppilääketiede
  Kliininen lääketutkimus
  kliininen mikrobiologia
  kliininen neurofysiologia
  kliininen onkologia
  kliininen rokotusoppi
  kliininen virologia
  kokeellinen alkoholitutkimus
  kokeellinen allergologia
  kokeellinen dermatologia
  kokeellinen elinsiirto-oppi
  kokeellinen endokrinologia
  kokeellinen gynekologinen onkologia
  kokeellinen hematologia
  kokeellinen ihotautioppi
  kokeellinen infektiotautioppi
  kokeellinen kirurgia
  kokeellinen lastenendokrinologia
  kokeellinen lastenhematologia ja -onkologia
  kokeellinen lastennefrologia
  kokeellinen lastentautioppi
  kokeellinen neurofysiologia
  kokeellinen neurologia
  kokeellinen neuroradiologia
  kokeellinen onkologia
  kokeellinen ortopedia ja traumatologia
  kokeellinen parodontologia
  kokeellinen patologia
  kokeellinen psykiatria
  kokeellinen radiologia
  kokeellinen silmätautioppi
  kokeellinen sisätautioppi
  kokeellinen synnytys- ja naistentautioppi
  kokeellinen urologia
  korva-, nenä- ja kurkkutaudit
  korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
  kuntoutus
  kvantitatiivinen genetiikka
  käsikirurgia
   
L lasten allergologia
  lasten endokrinologia
  lasten gastroenterologia
  lasten hammashoito- ja hampaiden oikomisoppi
  lasten hematologia
  lasten kliininen farmakologia
  lasten sydänkirurgia
  lastenallergologia
  lastenhematologia ja -onkologia
  lasteninfektiotautioppi
  lastenkardiologia
  lastenkirurgia
  lastennefrologia
  lastenneurologia
  lastenortopedia ja -traumatologia
  lastenpsykiatria
  lastenreumatologia
  lastentautioppi
  leukakirurgia
  liikuntafysiologia
  liikuntalääketiede
  lääketieteellinen biokemia
  lääketieteellinen etiikka
  lääketieteellinen genetiikka
  lääketieteellinen kemia
  lääketieteellinen mikrobiologia
  lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
  lääketieteellinen molekyylibiologia
  lääketieteellinen molekyyligenetiikka
  lääketieteellinen mykologia
  lääketieteellinen sosiologia
  lääketieteen historia
   
M medicinsk sosiologi
  mikroskooppinen anatomia
  molekyyli- ja solubiologia
  molekyyli- ja syöpäbiologia
  molekyyligenetiikka
  molekyylilääketiede
   
N naistentaudit ja synnytysoppi
  naistentauti- ja synnytysoppi
  neonatologi
  neonatologia
  neurobiologia
  neurofysiologia
  neurokirurgia
  neurologia
  neuropsykiatrinen epidemiologia
  neuroradiologia
   
O oikeuslääketiede
  oikeuslääketieteellinen genetiikka
  onkologia
  ortodontia
  ortopedia ja traumatologia
   
P patologia
  pediatrinen kardiologia
  perinnöllisyyslääketiede
  perusterveydenhuolto
  plastiikkakirurgia
  psykiatria
  psykiatrinen epidemiologia
  purentafysiologia
  purentatoiminta- ja proteesioppi
   
R radiologia
  ravitsemustiede ja kansanterveystiede
  reumatologia
   
S silmäallergologia
  silmätautioppi
  sisätautioppi
  solu- ja molekyylibiologia
  solubiologia
  sosiaalihammaslääketiede
  sosiaalipsykiatria
  soveltava neuropatologia
  suu- ja leukakirurgia
  suubiologia
  suun mikrobiologia ja infektiosairaudet
  suunterveyden epidemiologia
  suupatologia
  suuterveystiede
  sydän- ja rintaelinkirurgia
  sydän- ja thoraxkirurgia
  synnytys- ja naistentautioppi
  syöpäbiologia
  syöpäepidemiologia
  syöpägenetiikka
  syöpägenetiikka
  syöpätaudit ja sädehoito
  sädehoito ja syöpätautioppi
   
T tehohoitolääketiede
  teoreettinen lastentautioppi
  terveydenhuollon hallinto
  thorax- ja verisuonikirurgia
  toksikologia
  transplantaatioimmunologia
  tuki- ja liikuntaelinten tutkimus
  työlääketiede
  työterveyshuolto
  työterveysoppi
   
U urologia
   
V vakuutuslääketiede
  vatsaelinkirurgia
  verisuonikirurgia
  virologia
  virusoppi
   
Y yleislääketiede
  yleislääketiede
  yleislääketiede
  ympäristölääketiede