Bakteriologian ja immunologian osasto

Perusopetuksessa syvennytään ihmisiä infektoiviin bakteereihin, sieniin ja parasiitteihin sekä niiden hoidossa käytettäviin lääkkeisiin. Immunologiassa perehdytään ihmisen puolustusjärjestelmien tehtäviin, mekanismeihin ja merkitykseen erilaisissa tautitilanteissa. Käymme läpi myös rokotukset ja uusien immunologisten hoitojen taustalla olevat periaatteet. Viimeisellä kurssilla käydään läpi tärkeimpien infektiotautien ja immuunitautien patofysiologia, diagnostiikka ja hoidon perusteet.

Osastolla olevat tutkimusryhmät tarjoavat mahdollisuuksia syventävien opintojen suorittamiseen omilla tutkimusalueillaan. Syventävät opinnot voi suorittaa esim. erillisinä tutkimusprojekteina tai perehtymällä luovasti ja kirjoittamalla katsauksen jostain tärkeästä aihealueesta.

Osasto järjestää Kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutuksen, josta suurin osa suoritetaan käytännössä HUSLABin laboratorioissa.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Bakteriologialla ja immunologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • immunologiset tunnistusmekanismit ja niiden virheet
  • autoimmuunitautien patogeneesi ja diagnostiikka
  • mikrobien ja isännän vuorovaikutukset, mikrobien virulenssimekanismit, bakteriofagit
  • genomien avaamisen hyödyntäminen (genomiikka, proteomiikka, systeemibiologia, funktiotutkimukset)
  • infektiotautien patogeneettiset mekanismit, tulehdusten merkitys systeemitaudeissa
  • uudet infektiouhkat
  • mikrobiomi
  • immunotoksikologia ja allergiat
  • mikrobidiagnostiikka ja
  • uusien hoitomenetelmien kehittäminen ja rokotusmahdollisuuksien tutkiminen.

Julkaisut

Tutkimusryhmiä

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Wd
Willem
de Vos
professori
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
SM
Seppo
Meri
professori
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Risto
Renkonen
professori
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Syöpätaudit

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Glykobiologian professori, Helsingin yliopisto
Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Twitter: @rrenkone

Opettajat
PA
Petteri
Arstila
kliininen opettaja
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Eliisa
Kekäläinen
kliininen opettaja
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
LS
Leo
Starck
kliininen opettaja
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


Tutkijat
SF
Satoshi
Fudo
tutkijatohtori
Bakteriologian ja immunologian osasto
KH
Karita
Haapasalo-Tuomainen
yliopistotutkija
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
EN
Eija
Nissilä
yliopistotutkija
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tohtorikoulutettavat
LC
Larisa
Chernyaeva
tohtorikoulutettava
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Johtaja

professori Seppo Meri
seppo.meri@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto