Anatomian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Anatomian oppiala antaa ihmisen makroskooppisen anatomian, mikroskooppisen anatomian eli histologian sekä solubiologian perusopetusta ensimmäisen ja toisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille.

Anatomian osastolla tehdään neuro- ja solubiologian perustutkimusta (mm. membraanibiologian alalta sekä hermoston kehityksen ja hermovälityksen mekanismeista). Lisäksi kehitämme ja käytämme muuntogeenisiä solu- ja eläinmalleja ja eri kuvantamismenetelmiä. Osastolla järjestetään jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä väitelleiden tutkijoiden post-doc-koulutusta. Osastolla sijaitsee Biomedicumin kuvantamisyksikkö (BIU), seeprakalayksikkö sekä kudospalveluyksikkö.

Osasto vastaa kahden lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opintojakson järjestämisestä: Terve ja Sairas kudos sekä Tuki - ja liikuntaelimistö. Osasto antaa anatomian ja histologian opetusta myös seuraavilla opintojaksolla: Solun rakenne ja toiminta, Hermosto, Hengityselimistö, Ruuansulatus ja ravitsemus, Endokrinologia ja genitaalit. Lisäksi osasto järjestää valinnaisia jaksoja, joissa mm. opetetaan kliinistä anatomiaa ja tutkimustaitoja.

Anatomian opetus on ongelmalähtöistä. Anatomiaa opiskellaan myös dissektioiden, prosektioiden, pinta-anatomian, ultraääni anatomian, kliinisteoreettisten seminaarien ja virtuaalimikroskopian avulla.

Tiedustele mahdollista projektia suoraan tutkimusryhmiltä.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

  • Pertti Panula - Neurotransmitter System Plasticity

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
EI
Elina
Ikonen
professori
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet
TM
Thomas
McWilliams
apulaisprofessori
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Biolääketieteet

Opettajat
Maarit
Hölttä
yliopistonlehtori
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Title of docent/Cell Biology, University lecturer (Anatomy), Senior scientist

MM
Marika
Markkanen
yliopistonlehtori
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet
MS
Maria
Sundvik
yliopistonlehtori
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet, Biolääketieteet
SV
Suvi
Viranta-Kovanen
yliopistonlehtori
Anatomian osasto
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia

Tutkijat
YC
Yu-Chia
Chen
tutkijatohtori
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet
KC
Konstantin
Chernov
tutkijatohtori
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
IH
Iryna
Hlushchenko
tutkijatohtori
Anatomian osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Neurotieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biolääketieteet
AL
Anna
Leopold
tutkijatohtori
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
ML
Marja
Lohela
yliopistotutkija
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
OO
Olena
Oliinyk
tutkijatohtori
Anatomian osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
PP
Pertti
Panula
tutkimusjohtaja
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet
SP
Simon
Pfisterer
akatemiatutkija
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
VV
Vladislav
Verkhusha
tutkimusjohtaja
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
KV
Kirstin
Vonderstein
yliopistotutkija
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tohtorikoulutettavat
MA
Maria
Ahonen
tohtorikoulutettava
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
MK
Maksim
Karasev
tohtorikoulutettava
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
DM
Diego
Moura Baronio
tohtorikoulutettava
Anatomian osasto
Tieteenala Neurotieteet
EM
Elina
Multamäki
tohtorikoulutettava
Anatomian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Lääketieteen bioteknologia

PhD student (Takala lab)

Johtaja

professori Matti Airaksinen
matti.airaksinen@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Anatomian osaston opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos osasto saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen todistajien läsnäollessa.

Tiedot tehdystä ja palautetusta ruumiinluovutustestamentista voidaan lisätä Omakanta-palveluun, jolloin tiedot ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa.  Omakannan elintenluovutustahdossa on vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”.  Halutessaan voi rastia myös elintenluovutuskohdan, sillä nämä eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan elinten- ja ruumiinluovutus toteutuvat eri tilanteissa.

Omakanta