Yleislääketieteen erityiskoulutus

Vuoden 2021 hakuajat ja opinto-oikeuden myöntö

 Syksy 2021

Haku on jatkuva 18.1.2021 alkaen.

Hakemus jätettävä viimeistään (klo 15 mennessä) Opinto-oikeus myönnetään
9.8.2021 11.8.2021
13.9.2021 15.9.2021
11.10.2021

13.10.2021

15.11.2021 17.11.2021
13.12.2021 15.12.2021
   

Kevät 2022

Opinto-oikeuksien myöntämisajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ohje opinto-oikeuden hakemiseen

Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella Ulappa-portaalissa. Huom! Kirjaudu ensin sisään yliopiston tunnuksilla tai luo oma käyttäjätunnus järjestelmään, jotta pääset täyttämään hakulomakkeen. Liitäthän lomakkeelle sähköisessä muodossa alla mainitut todistukset (joko alkuperäiset tai kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot).

Hakemukseen tarvittavat liitteet Helsingin yliopistossa LL-tutkinnon suorittaneille

  • Valviran laillistuspäätös (jos laillistus saatu 1.2.2016 jälkeen)

Hakemukseen tarvittavat liitteet ulkomailla lääkärintutkinnon suorittaneille

  • Todistus lääkärintutkinnosta sekä virallinen käännös, jos alkuperäisen todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti
  • Valviran laillistuspäätös
  • Todistus tai opintosuoritusote riittävän suomen kielen taidon osoittamiseksi

Todisteeksi riittävästä kielitaidosta katsotaan jokin seuraavista:

Päätöksestä ilmoittaminen

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat päätöksestä vahvistuksen sähköpostiisi. Opinto-oikeuspäätös lähetetään sinulle postitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen muutaman viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten. Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran. Jatkossa voit halutessasi saada yliopistolta opiskelutodistuksia (suomi/ruotsi/englanti), joilla näkyy opinto-oikeutesi myöntämisajankohta ja voimassaoloaika.

Mikäli hakemustasi pitää täydentää tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

Lisätiedot ja neuvonta

meilahti-specialist@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma 12-15 ja to 12-14.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista. 

Lääkäri rekisteröityy koulutukseen siihen yliopistoon, jossa hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Koulutuksen laajuus on 2 vuotta. Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, erityiskoulutuksen laajuus on 3 vuotta. Suorittaakseen ja aloittaakseen koulutuksen lääkärillä tulee olla ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus on 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneilla voimassa 6 vuotta opinto-oikeuden myöntämisestä (TDKN 16.10.2018; E1§). Opiskelija voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on koulutuksen suorittamiseksi riittävä kielitaito. Koulutettava liittää kopion kielitaidon osoittamasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta rekisteröityessään YEK-koulutukseen. Suomen kielellä suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto riittävät todisteeksi suomen kielen taidosta. Suomen kielen taidon voi todistaa myös suorittamalla Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa tai Valtionhallinnon kielitutkinnon vähintään arvosanalla hyvät taidot kaikista osakokeista.

Rekisteröitymisvaiheessa opiskelijan tulee tutustua yleislääketieteen erityiskoulutuksen valtakunnallisiin koulutusvaatimuksiin, jotka ovat voimassa 1.8.2020 alkaen. Vaatimuksissa kuvataan koulutuksen sisältö sekä käytännön koulutuksen ja muiden suoritteiden hyväksymisperiaatteet. Löydät koulutusvaatimukset Opiskelijan ohjeista.

Ennen koulutukseen rekisteröitymistä tulee olla tietoinen seuraavista rajoituksista koskien osalaillistettuna suoritettua työkokemusta:

  • Jos olet aloittanut lääkäritutkintoon johtavat opinnot  1.1.2012 tai sen jälkeen toisessa EU/ETA-valtiossa jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen, YEK-koulutuksen suorittamisen perusteella ei voi suoraan saada ammatinharjoittamisoikeutta Suomessa, vaan Suomessa suoritettava ammatillinen harjoittelu tulee hyväksyttää lähtömaassa. Tarkempia tietoja asiasta voit kysyä Valvirasta ja lukea Valviran verkkosivuilta.
  • 1.8.2020 alkaen Suomen ulkopuolella lääkärin perustutkinnon suorittaneiden osalta toisen johdon ja valvonnan alaista (eli osalaillistettuna suoritettua) työkokemusta ei hyväksilueta osaksi erikoislääkärikoulutusta. Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytään ainoastaan työkokemus ja muu opintosuoritus, joka on tehty itsenäisenä laillistettuna ammattihenkilönä (täyslaillistettuna lääkärinä). Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei YEK-koulutuksen aikana osalaillistettuna suoritettuja työjaksoja voida käyttää osaksi suomalaista erikoislääkärikoulutusta, jos tämä tulee kohdallasi ajankohtaiseksi myöhemmin.