Meneillään olevat koulutusohjelmat

Psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmat järjestetään yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden tai kouluttajapsykoterapeuttiryhmien kanssa. Koulutusohjelmista valmistuneet saavat Valviralta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen viitekehys
yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa

 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Kognitiivinen viitekehys
yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n ja Luote Oy:n kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022

Yhteistyössä kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys
yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry:n kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys
yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön, Institute for Cognitive Therapies FINLAND (Integrum-instituutti) kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Psykoanalyyttinen viitekehys
yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa

 • Psykoterapeutti-psykoanalyytikko-psykoterapeuttikouluttajakoulutus 2017-2021
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2022
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2024

Psykodynaaminen viitekehys
yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa

 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutus
yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa

 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma 2017-2021

Helsingin yliopisto hankkii yhteistyössä ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa toteutettavat koulutusohjelmat tarjouskilpailun kautta. Lisäksi yliopisto voi järjestää omia koulutusohjelmia. Yhteistyöstä kiinnostuneet koulutusorganisaatiot saavat lisätietoa tulevista kilpailutuksista ottamalla yhteyttä psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijaan.

Tiedot tulossa olevista koulutusohjelmista julkaistaan psykoterapeuttikoulutuksen verkkosivuilla aina viimeistään hakua edeltävänä syksynä. Uudet koulutusohjelmat alkavat vuosittain elo-syyskuussa. Haussa oleva koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään koulutusohjelman minimiryhmäkoon verran hyväksyttävissä olevia hakukelpoisia hakijoita, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.