Koulutuksen sisältö

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältöä ja sen kehittämistä ohjaavat koulutukselle määritellyt missio, visio ja motto.

Missiomme on 

Osaavat, asiantuntevat, työstään innostuneet erikoispsykologit tuottavat ja kehittävät laadukkaita mielenterveyspalveluita

Visiomme on

Ennaltaehkäisy ja mielenterveyden edistäminen asiantuntijuuden kautta

Mottomme on

Mielenterveyden asiantuntijuus, kehittäminen, palvelujärjestelmä
 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen keskeinen osaamistavoite on tieteellis-ammatillisen integraation sekä erityisasiantuntijuuden kehittyminen työssäsi. Tähtäämme siihen, että käytyäsi kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen:

Identiteetti ja rooli

  • Hahmotat ja jäsennät oman kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijuutesi
  • tunnet mielenterveyden palvelujärjestelmän sekä keskeisten asiakasryhmien palvelutarpeet ja hahmotat oman kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijuutesi osana palveluketjua ja työyhteisöäsi.

Tiedot ja taidot

Hallitset kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset toimintatavat, teoriat ja käsitteet sekä osaat integroida nämä omaan työskentelyysi asiakkaita/potilaita sekä työyhteisöäsi hyödyttävällä tavalla

  • tunnet kliinisen psykologian tärkeimmät tutkimusmenetelmät ja joitain olennaisimpia lyhyitä interventioita
  • osaat kirjoittaa laadukkaita asiakastyössä tarvittavia asiantuntijalausuntoja ja kommunikoida psykologisen tutkimuksen tulokset myös suullisesti huomioiden asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän tarpeet
  • tunnet kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan periaatteet
  • tunnet lähitieteitä, kuten psykiatrian keskeisen teorianmuodostuksen, psykiatrisen diagnostiikan psykologisia taustatekijöitä, psykiatrisia sairauksia ja oireita, perehdyt aikuisten psykiatristen häiriöiden kehityspsykologiseen ja biologiseen perustaan sekä osaat näiden pohjalta suunnitella ja toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta.

Tutkimus ja kehittäminen

  • Hahmotat paremmin tieteellisen tutkimuksen teon periaatteita, ymmärrät tutkimusasetelmia sekä osaat tarkastella tutkimuksiin liittyviä metodisia ja eettisiä erityiskysymyksiä
  • pystyt työssäsi soveltamaan tieteellistä tietoa, arvioimaan kriittisesti lukemaasi ja kehittämään sekä työyhteisöä että omia toimintamallejasi.

Kommunikointi/konsultointi

  • Pystyt konsultoimaan muita psykologeja ja muita ammattiryhmiä. Kykenet moniammatillisessa työskentelyssä myös sujuvasti osoittamaan oman erityisosaamisesi tieteellisen argumentoinnin keinoin.
Osaamistavoitteet

Koulutuksen toteutus

Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutus (70 op) toteutetaan kolmen vuoden aikana monimuoto-opetuksena ja se sisältää 1-2 päiväisiä seminaareja ja erikseen järjestettävää työnohjausta (yhteensä noin 32 seminaaripäivää kolmen vuoden aikana). Koulutus muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista ja –jaksoista (2019-2022 -koulutuksessa):

Opintokokonaisuus

Voit tutustua tarkemmin vuonna 2019 alkaneen koulutuksen opintosuunnitelmaan.