Akateeminen terveyskeskus

AkaTK:een valitaan uusia väitöskirjatutkijoita syksyisin; hakuaika päättyy 23.8.2020 (Huom. muuttunut aika). Hakijoilta edellytetään akateemista loppututkintoa ja työnantajalla pitää olla yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa. Tällä hetkellä sopimus on Espoon, Helsingin, Kymsoten, ja Vantaan kanssa. Lisätietoja: merja.k.laine@helsinki.fi ja niko.wasenius@helsinki.fi

Hakemuksen tulee sisältää:

 •  Lyhyt esittely itsestäsi (enintään 1 sivu)
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, Word, riviväli 1.15, fonttikoko 12, marginaalit 2.5):
 1. Ohjaajat ja seurantaryhmä
 2. Tutkimuksen tausta
 3. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
 4. Aineisto
 5. Menetelmät
 6. Aikataulu
 7. Rahoitussuunnitelma
 8. Lähdeluettelo
 • Esimiehen ja/tai johdon puoltava lausunto tutkimussuunnitelmasta

Merja Laine, dosentti, LT

Dosentti Laine on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Väitöskirjan jälkeen hän on keskittynyt tutkimaan minkälaisia pitkäaikaisseurauksia raskaudenaikaisilla glukoosiaineenvaihdunnan-häiriöillä on naisten ja lasten myöhempään terveyteen. Hän on aktiivinen liikkuja ja kaikenlaisen liikunnan ystävä.

Niko Wasenius, dosentti, FT, ft

Dosentti Wasenius on valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2014. Väitöskirjan jälkeen dosentti Wasenius on keskittynyt tutkimaan varhaisen kehityksen ja kasvun vaikutuksia myöhempään terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Hän on koripallon suuri ystävä.

Ulla Aalto, LL

LL, Aalto tutkii antikolinergisten lääkeaineiden käyttöä, elämänlaatua ja psyykkistä hyvinvointia helsinkiläisessä ympärivuorokautisessa hoivan vanhusväestössä.

Kirsti Ahmajärvi, LL

LL, Ahmajärvi tutkii haavavastaanoton vaikuttavuutta haavojen hoidossa.

Frida Gyllenberg, ML

Jag är hälsocentralläkare i Vanda och avlägger mina doktorsstudier vid Helsingfors Universitet för professor Oskari Heikinheimo. Sedan år 2013 har varje kvinna i Vanda haft rätt till en långverkande preventivmetod gratis och jag undersöker effekterna av denna intervention. Särskilt iakttar jag effekten på Vandas aborttal, som är högre än i de omkringliggande kommunerna, samt ifall interventionen påverkar vilka kvinnor som väljer någon av dessa effektiva preventionsmetoder.

Anna Haukka, HLL,

HLL Haukan tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoitojaksojen toteutumista suun terveydenhuollossa. Rekisteritutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitojärjestelmän kehittämisessä. Tutkittavina aiheina ovat suun terveydenhuollon yksilöllisen tutkimusvälin toteuma aikuisilla, indeksien käyttö, kiinnityskudossairauden hoitojaksotukset työnjaossa sekä sairauksien, joissa on erikoiskorvattava lääkeoikeus, huomioiminen parodontiitin hoidossa.

Paula Häkkänen, LL, ETM (ravitsemustiede)

LL Häkkänen selvittää, miten lasten lihavuuden hoitosuositukset toteutuvat kouluterveydenhuollossa. Aineisto koostuu 2000 lapsen satunnaisotoksesta helsinkiläisistä 6.lk:n oppilaista. Heistä 573 oli ala-asteen aikana ylipainoisia. Näiden lasten potilaskertomukset analysoin takautuvasti ylipainon ja lihavuuden tunnistamisen sekä lihavuuden hoidon kannalta.

Kirsi Nikander, LL

LL Nikanderin tutkimuksessa ”Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?” selvitetään, onko tarpeen järjestää alakouluikäisten määräaikaisia lääkärintarkastuksia, vai voidaanko rajata lääkärintarkastus koskemaan vain niitä oppilaita, joista aikuisilla on huolta. Tarkoituksena on myös löytää keino, jolla koululääkäri tavoittaa eniten lääkärin tapaamisesta hyötyvät oppilaat ja huoltajat.

Arja Puputti-Rantsi, TtM

TtM Puputti-Rantsin tutkimuksessa selvitetään sairaanhoitajan rajatun lääkemääräämisoikeuden vaikutuksia terveyskeskustoiminnassa. Tutkimuksella on merkitystä perusterveydenhuollolle, kun he arvioivat sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden tehtävänsiirron hyötyjä ja haittoja toiminalleen tai päätöksenteossa tehtävänsiirron aloittamisessa.

Henni Pöyhönen, LL

LL, Pöyhönen tutkimusaihe  on ”Ikääntyvien terveyden edistäminen - FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisvaikutukset ja jalkauttaminen”

Nina Sahrakorpi, LL

LL Sahrakorven väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää yleistä raskauteen liittyvää elämänlaatua ja sen muutoksia raskauden kuluessa ja synnytyksen jälkeen. Tarkoituksena on selvittää erityisesti raskaudenkulun, sosioekonomisten taustatekijöiden ja perinataalidepression yhteyksiä koettuun elämänlaatuun.

Karoliina Salminen, TtM

TtM Salminen selvittää ravitsemuksen yhteyttä gerasteniaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja neuropsykiatrisiin oireisiin helsinkiläisissä ympärivuorokautisissa hoitokodeissa

Tuire Saloranta, LL

LL Saloranta tutkii raskauden ehkäisyn valinnan vaikutuksia seksuaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä ehkäisyn käytön lopettamisen syitä - erityisenä kiinnostuksen kohteena pitkäaikaiset ehkäisimet.

Teemu Zetterman, LL

LL Zetterman tutkii metabolisia muutoksia ja lihastoimintaa fibromyalgiassa.

 • AkaTK:n seminaaripäivät (pdf)

Koordinaattorit

Merja Laine, dosentti, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
merja.k.laine@helsinki.fi
045-1223950
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Niko Wasenius, dosentti, FT, ft
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
niko.wasenius@helsinki.fi
044-3714921
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Joh­ta­ja

Kaisu Pitkälä, LT, professori
kaisu.pitkala@helsinki.fi

Osoi­te

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO