Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä

Kuolemaan johtaneen väkivallan seuranta ja tutkimus on ollut instuutin painopisteitä 1990-luvun lopulta alkaen. Tärkeän merkkipaalun muodosti 2002 käynnistetty Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan ja tutkitaan kuolemaan johtaneen väkivallan määrää ja piirteitä. Instituutti ylläpitää järjestelmää yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Tällä hetkellä instituutti osallistuu hankkeeseen, jonka tavoitteena on käynnistää Euroopan henkirikollisuuden seurantajärjestelmä. Kansainvälinen kehitystyö toteutetaan yhdessä ruotsalaisten ja alankomaalaisten yhteistyökumppanien kanssa.