Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä

Vakavan väkivallan seuranta ja tutkimus on instituutin toiminnan painopisteitä. Keskeisen rungon tälle tutkimukselle antaa vuonna 2002 käynnistetty Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, joka sisältää tiedot kaikista Suomessa tehdyistä, poliisin tietoon tulleista henkirikoksista. Sen avulla voidaan seurata ja analysoida henkirikollisuuden piirteitä ja muutoksia, esimerkiksi tekijöiden ja uhrien taustatekijöitä, keskinäisiä suhteita sekä rikosten tapahtumatilanteita. Järjestelmä perustuu Helsingin yliopiston ja Poliisihallituksen väliseen yhteistyösopimukseen. Henkirikosseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää kuolemaan johtavan väkivallan ehkäisyssä ja rikoksentorjunnan kohdentamisessa. Järjestelmään liittyvät seurantaraportit ja tutkimukset on listattu Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimusportaalissa.

Krimon henkirikollisuustutkimuksella on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Instituutin tutkijat ovat olleet mukana perustamassa eurooppalaista henkirikollisuuden seurantajärjestelmää European Homicide Monitor (EHM), joka mahdollistaa eri maiden henkirikollisuuden piirteiden vertailun. Historiallisen henkirikollisuuden seurantajärjestelmä Historical Homicide Monitor (HHM) taas laajentaa henkirikostutkimusta ajassa taaksepäin ja mahdollistaa pitkien aikasarjojen analysoimisen.  Molemmat tietokannat ovat yhteensovitettavia Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän kanssa.

Tutustu uusimpaan Henkirikoskatsaukseen täällä.