Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta. Instituutissa harjoitettavalle tutkimukselle on leimallista monitieteinen, yhteiskuntatieteellisiä ja oikeudellisia näkökulmia yhdistävä lähestymistapa.
Lue lisää

Ajankohtaista

Uusia julkaisuja

RSS Feed

No results.