Tietoa

Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus käytännössä – ideoita ja ratkaisuja

Suomi kartalle

Osallistuin syksyllä 2019 Ottawassa, Kanadassa järjestettyyn kansainväliseen erikoislääkärikoulutusta koskevaan seminaariin (International Congress on Residency Education, ICRE). Sinne matkustaessani luulin olevani varsin hyvin perillä asioista, mutta kongressi osoittautui tajuntaa räjäyttäväksi kokemukseksi. Ottawassa keskustelin osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen implementaatiota suunnitteleviin noviiseihin, hieman kokemusta saaneisiin lähetyssaarnaajiin ja kokemuksesta oppineisiin konkareihin. Ongelmat ovat kaikilla samat, mutta jokainen joutuu soveltamaan ratkaisut omiin olosuhteisiinsa sopiviksi.

Kongressin viimeisenä päivänä osallistuin työpajaan, jonka työpajaosuudessa vetäjät kiertelivät tavan mukaan eri ryhmissä. Pöytäämme istahti pohjoismaalaisen oloinen nainen, joka esittäytyi: Karen Schultz. Nimi tuntui tutulta ja yhtäkkiä minulla välähti - olin lukenut tämän vetäjämme artikkeleita juuri ennen lähtöäni ja olin vaikuttunut niiden käytännönläheisyydestä. Vuodatin ihailuni ilmoille ja pääsimme hyvin keskustelun alkuun.

Helsingin yliopisto järjestää Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin tuella seminaarin, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja implementaation haasteisiin. Tämän sähköisen seminaarin aluksi kuulemme lyhyet alustukset osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen käytännön toteutuksesta, minkä jälkeen kuulemme kokemuksia Kanadasta. Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen implementointi on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Haasteet ovat kaikilla samanlaisia, mutta ratkaisut vaihtelevat erikoisaloittain ja ne riippuvat myös paikallisista olosuhteista.

Tämä erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöille ja hallinnolle tarkoitettu koulutus oli alun perin tarkoitus järjestää lähikoulutuspäivänä, mutta pandemian takia pidämme sen kahdessa osassa. Virtuaalista aloitusseminaaria seuraa syventävä seminaari lokakuussa 2021, jolloin osallistujilla on mahdollisuus tavata professori Schultz henkilökohtaisesti.

ICBME logo