Esitelmäkutsu

Ehdotukset Kielikeskuspäivien esityksiksi tulee jättää 17.3.2019 mennessä.

Päivien kattoteemana on yhteistyön monet muodot, mikä pyydetään huomioimaan esitysehdotuksissa. Tervetulleita ovat myös muut esitykset kielikeskustyön sekä viestintä- ja kielenopetuksen alueelta. 

Abstraktit jätetään sähköisellä lomakkeella. Abstraktin kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.  

Ohjeet esitysehdotukset jättäjälle: 

 • Abstaktin maksimipituus on 300 sanaa 
 • Abstraktin kieli tulee olla esityksen kieli (suomi, ruotsi tai englanti)
 • Merkitse abstraktiliitteeseen kaikkien puhujien nimet
 • Mainitse, mihin teemaan ehdotat esitystä  
 • Mainitse, onko esityksesi muoto posteri, esitys (kesto 20 minuuttia) vai työpaja (kesto 60 minuuttia) 

Teemat: 

 • Joustavat ja monimuotoiset oppimisympäristöt 
 • Monenlaiset oppijat  
 • Kansainvälinen yhteistyö 
 • Näkökulmana työelämä 
 • Hallinto ja johtaminen yhteistyönä 
 • Käännös- ja kielentarkistuspalvelut