Ohjelma

Kas­va­tus­tie­teen päivät 2020 si­säl­tä­vät run­saas­ti mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa! 

Maanantaina 14.12.2020 järjestetään esiseminaareja ja FinEd-verkoston tohtorikoulutettavien vuosittainen seminaari. Symposiumit ja teemaryhmät järjestetään rinnakkaissessioissa varsinaisina konferenssipäivinä 15.-16.12.2020. Pääpuheenvuorot kuullaan molempien konferenssipäivien aluksi.

Tutustu tarkemmin esiseminaareihinsymposiumeihin ja teemaryhmiin sekä sessiokohtaiseen ohjelmaan!

 

MAANANTAI 14.12.2020

Esiseminaarit

13.00-17.00

Dekontekstualisaatio kasvatustieteessä

12.00-19.45

FinEd-seminaari tohtorikoulutettaville

13.15-15.00

Johtajana moninaisissa opetus- ja kasvatusalan yhteisöissä

13.00-16.00

Mihin tänään tarvitsemme aikuiskasvatusta? Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura 80 vuotta

13.00-16.00

Musiikkikasvatus opettajankoulutuksessa - nykytila ja tulevaisuuden haasteet

TIISTAI 15.12.2020

9.00-10.00

Suomen kasvatustieteellisen seuran syyskokous

10.00-10.45

Avajaiset ja palkitsemiset

10.45-11.45

Pääpuheenvuoro 1: Professori Cecilia Lundholm: "Knowledge, learning and climate change – fostering agency and hope"

11.45-12.45

Tauko

12.45-14.15

Sessio 1: Teemaryhmät ja symposiumit

14.15-14.45

Tauko

14.45-16.15

  • Sessio 2: Teemaryhmät ja symposiumit
  • Tervetuloa kuulemaan Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisuista!

16.15-16.30

Tauko

16.30-18.00 (18.30)

Sessio 3: Teemaryhmät ja symposiumit

19.00-19.30

Virtuaalinen illanvietto

KESKIVIIKKO 16.12.2020

9.15-10.45

Sessio 4: Teemaryhmät ja symposiumit

10.00-11.00

Nuorten tutkijoiden tapaaminen

10.45-11.00

Tauko

11.00-12.00

Pääpuheenvuoro 2: Professori Annalisa Sannino: ”Learning and Enacting Utopias of Sustainability"

12.00-13.00

Tauko

13.00-14.30

Sessio 5: Teemaryhmät ja symposiumit

14.30-14.45

Tauko

14.30-15.30

SIG-ryhmien kokoontumiset

15.30-16.00

Päätöstilaisuus