Kasvatustieteen päivät

Kasvatustieteen päivät
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 15.-16.12.2020 | Helsingin yliopisto
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 15.-16.12.2020 | Helsingin yliopisto

Tervetuloa Kasvatustieteen päiville 2020!

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vakava haaste niin kasvatustieteelle kuin käytännön kasvatustyölle. Vaikka niiden tärkeydestä on helppo olla yhtä mieltä, kestävyyden käsite on monitahoinen eikä anna kasvattajalle helppoja vastauksia. Tarkoitetaanko kestävyydellä aina samanarvoisesti sen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuksien tasapainoa, vai voidaanko näitä painottaa eri tavoin? Liian monitahoisesti ymmärrettynä kestävyys jää tyhjäksi hokemaksi, ilman yhteyttä rakenteellisiin ongelmiin tai arjen valintatilanteisiin. Liian kapeasti ymmärrettynä taas, nämä ongelmat jäävät yhtä lailla ratkaisematta. 

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään etäkonferenssina 15.–16.12.2020. Poikkeuksellisesta koronavirustilanteesta johtuen Kasvatustieteen päivien tämän vuoden teema “Kestävä kasvatus – kestävä tulevaisuus” on erityisen ajankohtainen ja tärkeä. Nyt jos koskaan on tarpeellista kokoontua pohtimaan, kuinka lapsia, nuoria ja aikuisia kasvatetaan kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Entä, onko toivon pedagogiikkaa mahdollista ylläpitää ilmastonmuutoksesta huolimatta, tai välineenä sen pysäyttämiseksi? 

Kasvatustieteen päivien etäohjelma tulee sisältämään paitsi perinteisiä puheenvuoroja ja sessioita, myös uusia, virtuaaliseen ympäristöön soveltuvia tilaisuuksia. Päivien avajaiset, pääpuheenvuorot ja päätöstilaisuus striimataan Helsingin yliopistosta, Siltavuorenpenkereen Minerva-torilta. Päivien pääpuhujina ovat professori Cecilia Lundholm Tukholman yliopistosta ja professori Annalisa Sannino Tampereen yliopistosta. Etätoteutuksen avulla konferenssiin osallistuminen on helppoa ja joustavat siirtymät eri sessioiden välillä ovat mahdollisia.

Vaikka siis tulemme olemaan etäällä toisistamme, toivottavasti Kasvatustieteen päivien tunnelma on tiivis ja lämmin. Toivomme vilkasta ja innostavaa keskustelua ja ajankohtaisia tutkimusavauksia ”Kestävä kasvatus – kestävä tulevaisuus” -teeman ympärille!