Tietoa konferenssista

Tietoa konferenssista

Sukupuolentutkimuksen päivät 2019: Väkivallasta on osa Sukupuolentutkimuksen seuran (SUNS) vuosittain järjestettävien Sukupuolentutkimuksen päivien jatkumoa. Sukupuolentutkimuksen päivien teema ja järjestävä yliopisto vaihtuu vuosittain.  Tämän vuoden päivät Väkivallasta järjestää Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenala yhdessä Haavoittuvuuden haltuunotto ja WeAll -tutkimushankkeiden kanssa.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenala toimii Humanistisessa tiedekunnassa. Se tarjoaa opetusta kandi-, maisteri- ja tohtoriopinnoissa ja pyörittää sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaa, jossa on tällä hetkellä 40 opiskelijaa. Lisäksi sukupuolentutkimuksessa on 20 tohtorikoulutettavaa. Sukupuolentutkimus johtaa monitieteistä Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaa (SKY), jossa on edustettuina kaikki viisi keskustakampuksen tiedekuntaa. Lisäksi sukupuolentutkimuksella on useita tutkimushankkeita. Hankkeiden tutkijoilla on monenlaisia tutkimusintressejä mukaan lukien queer-, trans- ja jälkikolonialistinen tutkimus, kriittinen eläintutkimus sekä työelämän tasa-arvo ja demokratia. Tutkimusta tehdään monesta eri suuntauksesta niin filosofiasta, historiasta, politiikasta, kirjallisuudesta ja taiteista kuin johtamisesta ja ekologisesta humanismista.

SUNS, Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry on kansallinen tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää nais- ja sukupuolentutkimusta Suomessa. Yhdistys on toiminut vuodesta 1988 ja on järjestänyt vuosittaista konferenssia perustamisestaan lähtien. Nykyisin Sukupuolentutkimuksen päiville osallistuu vuosittain noin 350 ihmistä ja päivät ovat yhä kansainvälisemmät kun työryhmiä ja esityksiä kutsutaan myös ulkomailta. 1980-luvulta lähtien SUNS on julkaissut myös omaa lehteään. Nykyään Sukupuolentutkimus – Genusforskning, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä suomen- ja ruotsinkielinen vertaisarvioitu lehti, on johtava julkaisu sukupuolentutkimuksen alalla Suomessa. Lisäksi SUNS osallistuu nais- ja sukupuolentutkimukseen liittyvään julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoprosesseihin.

Incorporating Vulnerability

Haavoittuvuuden haltuunotto: uusia näkökulmia feministiseen väkivallantutkimukseen -tutkimushanke purkaa perinteistä erottelua ”oikean” fyysisen väkivallan ja ”pelkän” henkisen väkivallan välillä ja lisää ymmärrystä henkisen, sosiaalisen ja systeemisen väkivallan merkityksistä ja seurauksista. Hankkeen tavoitteena on paljastaa ja kyseenalaistaa normalisoituja sukupuolistuneen väkivallan muotoja, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle aiemmassa väkivallantutkimuksessa ja väkivallan vastaisessa työssä. Haavoittuvuuden haltuunotto -tutkimushanke toteutetaan sukupuolentutkimuksessa Helsingin yliopistolla. Hankkeelle myönnettiin Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimusmääräraha vuosiksi 2016−2018.

We all

WeAllFinland - Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä WeAll-hankkeessa tutkimme, millaiset tekijät tukevat ja rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Väestörakenteen muutokset, alueelliset erot, työn ja yksityiselämän yhdistäminen sekä organisaatioiden ja johtamisen käytännöt vaikuttavat näihin mahdollisuuksiin. Tarkastelemme työelämää iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja asuinpaikan näkökulmista. Tuotamme tutkimustietoa työelämän tasa-arvoa ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon vuoropuhelussa sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.