Keskustakampus

Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus noin 17 000 perustutkinto-opiskelijallaan. Keskustakampuksella toimivat kasvatustieteellinen, humanistinen, teologinen, oikeustieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta sekä Svenska social- och kommunal högskolan. 

Kampuksella toimii myös useita erillislaitoksia, joiden tutkimusalat ulottuvat humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta luonnontieteisiin. Erillislaitoksista keskustakampuksella toimivat Avoin yliopisto, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Kielikeskus, Helsingin yliopiston kirjasto Kaisa-talossa, Helsingin yliopistomuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS sekä Kansalliskirjasto. Keskustakampukselta löytyy myös Tiedekulma, joka toimii kurkistusikkunana huipputieteeseen.

Helsingin yliopiston keskustakampus sijaitsee laajalla alueella aivan Helsingin ytimessä. Suurin osa keskustakampuksen rakennuksista löytyy Fabianinkadun ja Unioninkadun varrelta tai niiden läheltä, mutta osa rakennuksista hieman kauempana. Tarkista siis rakennuksesi osoite ennen reitin suunnittelua. Reitin voit suunnitella kätevästi esimerkiksi HSL:n Reittioppaan avulla.

Keskustakampuksella voi opiskella erityisesti ihmistieteitä. Tiedekunnilla on omat tutkimukselliset ja opetukselliset painopistealueensa, joten keskustakampuksen opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia syventyä ihmistieteiden problematiikkaan. Keskustakampuksella tehdään paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Keskustakampukselta löytyvät tiedekuntien lisäksi Avoin yliopisto, Tutkijakollegium, Kielikeskus, Helsingin yliopiston kirjasto Kaisa-talossa, Helsingin yliopistomuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS sekä Kansalliskirjasto.

Keskustakampuksella on useita opiskelijapalvelupisteitä, joista osa on erikoistunut palvelemaan tiettyjen tiedekuntien opiskelijoita. Kampuksella on myös useita edullisia Unicafe-opiskelijaravintoloita niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille. Yliopiston sijainti aivan kaupungin ytimessä antaa oivan mahdollisuuden hyödyntää kaupungin tarjoamia palveluita aina kirjastotiloista virkistäytymiseen.