Venla Bernelius

Venla Bernelius

 

Venla Bernelius on Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori, jonka työtä on aina ohjannut viehätys tieteeseen ja mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Bernelius on opiskellut maantiedettä, tilastotiedettä ja sosiaalitieteitä Suomessa ja Ruotsissa ja väitellyt kaupunkimaantieteestä Helsingin yliopistossa. 

Berneliuksen suurimpina akateemisina kiinnostuksen kohteena on ymmärtää kaupunkien sosiaalispataalista kehitystä ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Valtaosa Berneliuksen työstä keskittyy segregaatioon, tarkastellen  erityisesti  koulujärjestelmään sisältyviä erityimistä aiheuttavia mekanismeja.  Maantieteen monipuolisuus tieteenalana on antanut hänelle kuitenkin myös mahdollisuuden opiskella naapurustojen luottamukseen ja solidaarisuuteen sekä korkeastikoulutettujen maahanmuuttajien asumismuihin liittyviä teemoja. 

Venla Berneliuksen Tuhat profiili