Urbaria Summaries Series

Ur­ba­ria uusi tutkimus­ju­lkai­su Ur­ba­ria Sum­mar­ies Se­ries tiiv­is­tää uusim­man tut­ki­muk­sen ym­mär­ret­tä­väl­lä ta­val­la.

Onko vertaisarvioitu artikkelisi tai muu tutkimusjulkaisu juuri julkaistu? Ohjaatko ansiokasta pro gradu -työtä? Haluaisitko viestiä tutkimustuloksistasi ja niiden merkityksestä laajemmalle yleisölle?

Urbarian uusi julkaisusarja Urbaria Summaries Series tarjoaa tuoreinta tutkimustietoa monipuolisesti kaupungeista ja kaupungistumisesta helposti saavutettavassa muodossa ja tuo yhteen kaupunkitutkijat ja uusinta tutkimustietoa työssään hyödyntävät, kuten kaupunkien viranhaltijat ja päättäjät.

Kannustamme siis sinua, tarkemmasta kaupunkitutkimusteemastasi riippumatta, tarjoamaan tutkimustasi julkaisuun. Saat meiltä tarkat ohjeet julkaisun kirjoittamiselle ja tarvittaessa myös tukea oman tekstisi muokkaamiseen. Tutkijana olet vastuussa tutkimuksesi julkaisuoikeuksista.

Päästäksesi alkuun voit siis joko omatoimisesti kirjoittaa tutkimuksestasi ohjeiden mukaisen version ja lähettää sen meille kommenteille tai vaihtoehtoisesti pyytää heti alkuun tarkempia tietoja Urbarian koordinaattori Iiris Koivulehdolta.

Julkaisun tiedot:

Urbaria Summaries Series on Kaupunkitutkimusinstituutin uusi verkkojulkaisu, joka kokoaa lyhyitä kirjallisuuskatsauksia ja tutkimustiivistelmiä. Julkaisusarjan tarkoituksena on kehittää kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Urbaria Summaries Series –tiivistelmät julkaistaan Urbarian verkkosivuilla Urbaria jakaa julkaisuja laajasti erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille. Kaupunkiakatemia tiedottaa julkaisuista lisäksi erityisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkiorganisaatioihin.

Urbaria Summaries Series –verkkojulkaisun ISSN-tunnus on 2670-2363 

Yhteystiedot lisätietojen saamiseksi:

Iiris Koivulehto, Urbarian koordinaattori

iiris.koivulehto@helsinki.fi
www.helsinki.fi/urbaria