Tuuli Toivonen

Tuuli Toivonen

Tuuli Toivonen on geoinformatiikan professori ja johtaa geo- ja maantieteen osaston monitieteellistä Digital Geography Lab-tutkimusryhmää. Toivosen tutkimus tarkastelee uusien big data lähteiden käyttömahdollisuuksia maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Hän on tutkinut urbaaneja järjestelmiä ja luonnonympäristöjä niin globaaleilla kuin paikallisilla tasoilla. Yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa Toivonen on kehittänyt ja soveltanut erilaisia ​​tapoja analysoida esteettömyyteen, liikkuvuuteen sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä prosesseja, hyödyntäen mm. sosiaalisen median ja matkapuhelimien tietoja. Hänen tutkimukselleen on tyypillistä hyvin monialainen menetelmien käyttö sekä poikkitieteellinen yhteistyö.

Toivonen on opettanut geoinformatiikkaa yliopistotasolla yli 20 vuotta ja osallistuu aktiivisesti alansa yhteiskunnallisiin toimintoihin. Tutkijana häntä kuvaa intohimo avointa tietoa ja tiedettä kohtaan sekä kiinnostus niiden vaikutuksiin niin koulutuksen, tutkimuksen kuin koko yhteiskunnan kentällä. 

Ota yhteyttä

Sähköposti: tuuli.toivonen@helsinki.fi
Puhelin: +358 405655994
Tuuli Toivonen's Tuhat profile