Rami Ratvio

Rami Ratvio

Rami Ratvio on ihmismaantieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Ratvio on väitellyt kaupunkimaantieteestä, minkä lisäksi hänellä on maantieteen ja biologian aineenopettajan pätevyys. Hänen mielenkiinnon kohteisiinsa kuuluu erityisesti kaupunkitilojen väliaikaiskäyttö, kaupunkikuluttuuri, erilaiset asumismuodot, päivittäin liikkuvuus ja elämäntavat, lähiöiden kehitys, kaupunkien rakenteet ja turvallisuus sekä maantieteen pedagogiikka.

Ratvio on työskennellyt niin TEKES:in kuin EU:n rahoittamissa tutkimusprojekteissa kuin maantieteen opettajana. Hän on ollut myös mukana kehittämässä Suomen siirtymistä elektronisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ratvio on Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen sekä Geopisteen eli Maantieteen opetuksen resurssikeskuksen johtaja.

Ratvio on lisäksi kaupunkitilojen väliaikaiskäyttöön erikoistuneen Tilapioneerit-ryhmän jäsen. Ryhmä paikantaa kaupunkitiloja ja pilotoi niihin uusia potentiaalisia tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Tilapioneerit toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä lukuisten yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Yhteystiedot 

Puhelin: 0294151099 / 0504154864
Sähköposti: rami.ratvio@helsinki.fi

Rami Ratvion Tuhat profiili