POLITICS

politics

 

POLITICS-tutkimusteema pyrkii ymmärtämään kaupungistumisen politiikkaa sekä kaupunkiympäristöjen ja -kokemusten tuottamisen politiikkaa. Se perustuu kehitysaskeleille kaupunkitalouden, sosioekologisten kaupunkisysteemien ja poliittisen kaupunkimaantieteen aloilla. Teeman tutkijat keskittyvät tarkastelemaan sitä, miten kaupungistuminen rakentuu erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa - erityisesti Pohjois-Eurooppalaisesta näkökulmasta. Erilaisten kaupungistumisen prosessien ja mallien ymmärtämisen myötä voidaan tuottaa uusia näkemyksiä siitä, miten kaupungistumisen paikalliset ja globaalit prosessit sekä niihin liittyvät ideat, toiminnot ja instituutiot yhdistyvät kaupunkiympäristöjen tuottamisessa. Tutkimusteema tarkastelee lisäksi kaupunkipolitiikan kipukohtia, joissa erilaisia tiedon tuottamisen tapoja, infrastruktuureja, pääoman kiertokulkua sekä poliittisten koalitioita muodostuu.