PLACES

places

 

Kaupungistuminen, maailmantalouden muutokset sekä paikalliset erityispiirteet muokkaavat kaupunkirakenteita jatkuvasti. Perinteiset kaupunkisuunnittelun ja politiikan strategiat ovat näillä alueilla enenevissä määrin riittämättömiä, kun hierarkkinen kaupunkirakenne muuntautuu. Perinteisten keskustojen ja keskusten rooli sekä erilaisten toimijoiden optimaalinen sijainti muuttuvat, mikä puolestaan vaikuttaa saavutettavuuteen, liikkuvuuteen sekä muuttoliikkeisiin sekä kaupunkien kasvun fragmentoitumiseen paikallisella tasolla. PLACES-tutkimusteema tarkastelee kaupunkialueiden spatiotemporaalista liikkuvuutta, tilan käyttöä sekä sosiaalista eriytymistä. Tarkastelu keskittyy erityisesti kaupunkimaisiin sosiospatiaalisiin ilmiöihin, kuten segregaatio, valikoiva muuttoliike, asuntopolitiikka sekä naapurustovaikutus.