PEOPLE

people

Kaupungissa asuvan väestön ominaisuudet ja jakautuminen vaikuttavat kaupunkien pitkäaikaisen kestävyyteen ja kaupunkipoliittisten päätösten tekemiseen aloilla, kuten rakentaminen, liikenne ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen. PEOPLE-tutkimusteema tarkastelee asukkaiden ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta niin fyysisten, sosiaalisten kuin alueellisten prosessien kautta. Demografia tutkii populaatiomuutoksia kaupunkialueilla hedelmällisyyden, kuolleisuuden, muuttoliikkeiden ja sosiaalisten ilmiöiden lopputulemana. Näiden monitasoisten prosessien tarkasteleminen tarjoaa tärkeää näyttöä kaupunkialueiden ja naapurustojen ominaisuuksien vaikutuksesta yksilöihin, kuten naapuruston sosioekonomisten rakenteiden vaikutuksesta asukkaan terveyteen, sekä toisaalta yksilöiden valintojen vaikutuksista kaupunkialueiden kehitykseen, kuten alueiden sosiaaliseen eriytymiseen.