Matti Kortteinen

Matti Kortteinen

Matti Kortteinen on Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian professorina sosiaalitieteiden laitoksella. Kortteisen ensimmäinen kirja on laajalti tunnettuutta kerännyt ”Lähiö: tutkimus elämäntapojen muutoksesta” (1982). Lähiötutkimuksen jälkeen hän on tutkinut mm. suomalaista palkkatyötä kulttuurisena muotona (”Kunnian kentät”, 1992) ja sen vaikutuksia pitkäaikaistyöttömyyden tulkintoihin ja kokemuksiin (”Työtön: tutkimus pitkäaikaistyttömien selviytymisestä” 1998).

Vuodesta 1998 lähtien Kortteinen on yhdessä professori Mari Vaattovaaran kanssa keskittynyt Helsingin alueen alueelliseen eriytymiseen. Aloitettuaan etnografisesta laadullisesta analyysista Kortteinen on laajentanut metodologista kenttäänsä yhdistelemällä laadullista analyysia ensin kyselytutkimusaineistoon ja pitkän aikavälin tilastollisiin seuranta-aineistoihin ja lopulta GIS-analyysiin eli paikkatietojärjestelmään pohjautuvaan analyysiin. Hänen viimeisimmät mielenkiinnon kohteensa liittyvät Helsingin kaupungin vuodesta 1961 aloittaman sosiaalisen sekoittamisen politiikan vaikutuksiin. Kortteisen tutkimukselle on myönnetty kahdesti (vuosina 1983 ja 1999) myös Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. 

Ota yhteyttä

Sähköposti: matti.kortteinen@helsinki.fi
Puhelin: 0294124782 / 0503198421
Matti Kortteisen Tuhat profiili