Lista Urbarian jäsenistä

Urbarian jäsenet ovat Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka työskentelevät kaupunki- ja aluetutkimuksen parissa. He muodostavat verkoston, joka pyrkii tunnistamaan ja ratkaisemaan globaaleja kaupungistumisen haasteita. Tämän monitieteellisen yhteistön tutkijat tulevat hyvin monipuolisista taustoista, kuten maantieteestä, sosiaalitieteistä, historiasta ja ekologiasta. Myös tohtoriopiskelijat ovat tervetulleita hakemaan Urbarian jäsenyyttä. 

Sivua päivitetään. 

Ahonen, Pertti

Professori
Valtiotieteellinen tiedekunta
pertti.ahonen@helsinki.fi
Valtio-oppi, hallinto- ja organisaatiotieteet, viestintä
Tutkimus

Ainiala, Terhi

Professori
Humanistinen tiedekunta
terhi.ainiala@helsinki.fi
Suomen kieli, nimistötutkimus, kaupunkitutkimus
Tutkimus

Aivelo, Tuo­mas

Tutkijatohtori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
tuomas.aivelo@helsinki.fi
globaali muutos ja säilyminen, urbaanit ekosysteemit, Kaupunkirottatutkimus
Tutkimus

Ala-Mantila, Sanna

Apulaisprofessori
HELSUS, Maa- ja metsätieteellinen tiedekunta
sanna.ala-mantila@helsinki.fi
Kestävät urbaanit systeemit, liikkuvuus, hyvinvointi, segregaatio, hiilineutraalius
Tutkimus

Allen, John

Tohtorikoulutettava
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
john.allen@helsinki.fi
Kaupunkiympäristöt, viheralueet, kaupunkiekologia
Tutkimus

Arminen, Ilkka

Professori
Valtiotieteellinen tiedekunta
ilkka.arminen@helsinki.fi
Sosiologia, innovaatio- ja käyttäjätutkimus, Tunnetko naapurisi?-hanke
Tutkimus

Bernelius, Venla

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
venla.bernelius@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, alueellinen segregaatio
Tutkimus

Bolotova, Alla

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta, Aleksanteri-instituutti
alla.bolotova@helsinki.fi
Sosiologia, sosiaaliantropologia, syrjäiset kaupunkialueet
Tutkimus

Bottá, Gi­ac­omo

Tutkija (Dosentti)
Valtiotieteellinen tiedekunta
giacomo.botta@helsinki.fi
Kaupunkikulttuuri, musiikki ja kaupungit, yöelämä
Tutkimus

Breier, Dorothea

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
dorothea.breier@helsinki.fi
Kaupunkiaktivismi, tilankäyttö, ruohonjuuritason toimijat, kestävyys
Tutkimus

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
pia.backlund@helsinki.fi
Strateginen kaupunkisuunnittelu, suunnitteluteoriat,  JustDe-projekti
Tutkimus

Candy, Seona

Tutkijatohtori
Urbaria, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 
seona.candy@helsinki.fi
Kestävä kaupunki, ruokajärjestelmät, hiilineutraalius 
Tutkimus

Casi Corinna

Tohtoriopiskelija
Valtiotieteellinen tiedekunta
corinna.casi@helsinki.fi
Vihreä kaupunkitila
Tutkimus

Celik, Özlem

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
ozlem.celik@helsinki.fi
Kestävä kaupunki, globaali etelä, asuminen
Tutkimus 

Cirkovic, Elena

Vieraileva tutkija
Oikeustieteellinen tiedekunta
eem.cirkovic@gmail.com
Kansainvälinen julkisuuslaki, alkuperäiskansojen oikeudet, ympäristönsuojelu, arkkitehtuuri
Tutkimus

Clarke, Kris

Apulaisprofessori
Valtiotieteellinen tiedekunta
kris.clarke@helsinki.fi
Sosiaalityö, ihmisoikeudet, dekolonisaatio, kriittinen sosiaalityö
Tutkimus

Drain, Kevin

Tohtoriopiskelija
Valtiotieteellinen tiedekunta, Centre for Consumer Research
kevin.drain@helsinki.fi
Helsingin kehittyminen ja urbaanit muutokset, gentrifikaatio
Tutkimus

 

Han­nikainen, Matti O,

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
matti.o.hannikainen@helsinki.fi
Kaupunkihistoria, kaupungistuminen, kaupunki-identiteetti
Tutkimus

Harrinvirta, Markku

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
markku.harrinvirta@helsinki.fi
Kapunkihallinto, politiikan polarisoituminen, demokratia
Tutkimus
 

Hiip­pala, Tuomo

Apulaisprofessori
Humanistinen tiedekunta
tuomo.hiippala@helsinki.fi
Kielitieteet, digitaaliset humanistiset tieteet, koneoppiminen, Digital Geography Lab
Tutkimus

Hillers, Gregor

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
gregor.hillers@helsinki.fi
Seismologia, seismisyys kaupunkiympäristössä
 

Humphreys, Brendan

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta, Aleksanteri-instituutti
brendan.humphreys@helsinki.fi
Poliittinen historia, Venälän ja Itä-Euroopan tutkimus
Tutkimus

Häkkänen, Martti

Yliopistonlehtori
Oikeustieteellinen tiedekunta
martti.hakkanen@helsinki.fi
Kiinteistö-, maankäyttö- ja rakennusoikeus
Tutkimus

 

Jaatsi, Mia

Tohtoriopiskelija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
mia.jaatsi@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, Kaupunkien viheralueet
Tutkimus

Jalkanen, Joel

Tohtoriopiskelija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
joel.jalkanen@helsinki.fi
Kaupunkiekologia, luonnonsuojelubiologia
Tutkimus

Jokela, Salla

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
salla.jokela@helsinki.fi
Kaupunkibrändäys, poliittinen maantiede, turismi
Tutkimus

Juhola, Sirkku

Professori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
sirkku.juhola@helsinki.fi
Ekosysteemit ja ympäristö, kaupunkien ympäristöpolitiikka
Tutkimus

Jussila, Kari 

Vieraileva tutkija
Farmasian tiedekunta
kari.jussila@helsinki.fi
Farmasia, taloustiede
Tutkimus

Ju­ven­ius, Jutta

Tohtoriopiskelija
Valtiotieteellinen tiedekunta
jutta.juvenius@helsinki.fi
Kaupunkisosiologia 
Tutkimus

Järv, Olle

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
olle.jarv@helsinki.fi
Digital Geography Lab, Liikkuvuus. Kaupunkimaantiede
Tutkimus

Järvi, Leena

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
leena.jarvi@helsinki.fi
Kaupunkiympäristö ja ilmassto, kaupunkimeteorologia
Tutkimus

Kaaronen, Roope

Tohtorikoulutettava
Valtiotieteellinen tiedekunta
roope.kaaronen@helsinki.fi
Ekologinen psykologia, kognitiotieteet, Urban Environmental Policy Research Group
Tutkimus

Kemp­painen, Teemu

Tutkijatohtori
Urbaria, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
teemu.t.kemppainen@helsinki.fi
Kaupunkisosiologia, segregaatio, asuminen
Tutkimus

Kinnari, Annukka

Tohtoriopiskelija
Valtiotieteellinen tiedekunta
annukka.kinnari@helsinki.fi
Tutkimus

Ki­uru, Juho

Vieraileva tutkija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
juho.kiuru@helsinki.fi
Talousmaantiede, kaupunkisuunnittelu
Tutkimus

Kolbe, Laura

Professori
Humanistinen tiedekunta
laura.kolbe@helsinki.fi
Kaupunkihistoria, Euroopan historia
Tutkimus

Korhola, Atte

Professori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
atte.korhola@helsinki.fi
Ympäristömuutos, ilmastonmuutos
Tutkimus

Korja, An­nakaisa

Professori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
annakaisa.korja@helsinki.fi
Geotieteet, seismologia
Tutkimus

Kortteinen, Matti

Professori
Valtiotieteellinen tiedekunta
matti.kortteinen@helsinki.fi
Kaupunkisosiologia, sosiaalinen muutos, työttyömyys, segregaatio
Tutkimus

Kotze, Jo­han

Yliopistonlehtori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
johan.kotze@helsinki.fi
Ympäristötiede, kaupunkiekologia, luonnonsuojelubiologia
Tutkimus

Kuokkanen, Kanerva

Tutkijatohtori
Svenska social- och kommunalhögskolan
kanerva.kuokkanen@helsinki.fi
Kaupunki- ja aluepolitiikka
Tutkimus
 

Lahtinen, Anu

Professori
Humanistinen tiedekunta
anu.lahtinen@helsinki.fi
Suomen ja Pohjoismaiden historia yhteiskuntahistoria, sosiaalihistoria, sukupuolihistoria
Tutkimus

Lam­berg, Essi

Tohtorikoulutettava
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta
essi.lamberg@helsinki.fi
Taidehistoria, postkolonialismi, yhdyskuntasuunnittelu
Tutkimus

Le­htinen, Sanna

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
sanna.lehtinen@helsinki.fi
Kaupunkiestetiikka, Urban Aesthetics in Motion -tutkimusryhmä 
Tutkimus

Linko, Maaria

Yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
maaria.linko@helsinki.fi
Kaupunkikulttuuri, kulttuuripolitiikka 
Tutkimus

Liu, Pengyuan

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geotieteiden ja maantieteen laitos
pengyuan.liu@helsinki.fi

Lizotte, Chris­topher

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
christopher.lizotte@helsinki.fi
Poliittinen maantiede, populismi, koulutuspolitiikka
Tutkimus 

Lo­gie, An­drew

Apulaisprofessori
Humanistinen tiedekunta
andrew.logie@helsinki.fi
Kulttuurintutkimus, Itä-Aasian ja Korean tutkimus
Tutkimus

Loren­zon, Marta

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
marta.lorenzon@helsinki.fi
Arkkitehtuurin historia, arkeologia, sosiaaliantropologia
Tutkimus

Lopez Gar­cia, Ant­o­nio

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
antonio.lopezgarcia@helsinki.fi
Kaupunkikehitys Roomassa
Tutkimus

Luukkonen, Joonas

Tohtoriopiskelija
Matemaattis-luonnontieellinen tiedekunta
joonas.luukkonen@helsinki.fi
Kaupunkisosiologia
Tutkimus

Luukkonen, Juho

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
juho.luukkonen@helsinki.fi
Poliittinen maantiede, sosiaali- ja talousmaantiede
Tutkimus

Län­sisalmi, Riikka

Yliopistonlehtori (Dosentti) 
Humanistinen tiedekunta
riikka.lansisalmi@helsinki.fi
Japanin tutkimus, kielitieteet 
Tutkimus

Mar­tinez, Fran­cisco 

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
francisco.martinez@helsinki.fi
Kaupunkietnografia, taide ja antropologia
Tutkimus

Mataix Ferrándiz, Emilia

Tutkijatohtori
Tutkijakollegium
emilia.mataixferrandiz@helsinki.fi
Oikeustiede, tilallisuus
Tutkimus

Moisio, Sami

Professori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
sami.moisio@helsinki.fi
Poliittinen maantiede, Spatial Policy, Politics and Planning -tutkimusryhmä
Tutkimus

Mokhtari, Samira

Tutkijatohtori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
s.mokhtari.k@gmail.com

Muukkonen, Petteri

Yliopistonlehtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
petteri.muukkonen@helsinki.fi
Tutkimus

Müürisepp, Kerli

Tohtoriopiskelija 
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
kerli.muurisepp@helsinki.fi
Sosio-spatiaalinen  vuorovaikutus, liikkuvuus, 
Tutkimus

Mykkänen, Juri

Yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta 
juri.mykkanen@helsinki.fi
Politiikan tutkimus,
Tutkimus

Mäen­pää, Pasi

Tutkija (Dosentti)
Valtiotieteellinen tiedekunta
pasi.maenpaa@helsinki.fi
Kaupunkisosiologia, kaupunkiaktivismi, kansalaisaktiivisuus, jakamistalous 
Tutkimus

Mäkelä, Mika

Tohtoriopiskelija
Humanistinen tiedekunta
mika.t.makela@helsinki.fi
Kaupunkiympäristöt, rakentaminen, Kallion kaupunginosa
Tutkimus

Obeng-Odoom, Frank­lin

Professori
HELSUS, Valtiotieteellinen tiedekunta
franklin.obeng-odoom@helsinki.fi
Kaupunkiekonomia, kaupungit ja luonnonvarat, globaali kaupunkitutkimus
Tutkimus

Oinas, Elina

Professori
Valtiotieteellinen tiedekunta
elina.oinas@helsinki.fi
Sosiologia, politiikka, kehitysmaatutkimus, sukupuolentutkimus, hyvinvointivaltio
Tutkimus

Olsson, Pia

Yliopistolehtori
Humanistinen tiedekunta
pia.olsson@helsinki.fi
Kansatiede, kaupunkietnografia, kulttuurien väliset kohtaamiset
Tutkimus

Pakkas­virta, Jussi

Professori
Humanistinen tiedekunta
jussi.pakkasvirta@helsinki.fi
Alue- ja kulttuurintutkimus, Latinalainen Amerikka, poliittinen historia 
Tutkimus

Pal, Viktor

Tutkija
Aleksanteri-instituutti, humanistinen tiedekunta
viktor.pal@helsinki.fi
Ympäristöhistoria, teknologian historia, Itä-EurooppaEnvironmental history, 
Tutkimus

Pa­lonen, Emilia

Yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
emilia.palonen@helsinki.fi
Sosiaali- ja talousmaantiede, politiikan tutkimus, osallistava suunnittelu, kaupunkisosiologia
Tutkimus

Pathir­ane, Hen­rik

Tohtoriopiskelija
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimus tohtoriohjelma
Humanistinen tiedekunta
henrik.parthirane@helsinki.fi
Kaupunkiestetiikka
Tutkimus

Peuhu, Elina

Tohtoriopiskelija
Maa- ja metsätieteellinen teidekunta
elina.peuhu@helsinki.fi
Kaupunkiluonto, kaupunkialueiden biodiversiteetti
Tutkimus

Pierzyn­ska, Justyna

Tohtoriopiskelija
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
justyna.pierzynska@helsinki.fi
Viestintä, geopoliittiset diskurssit, jälkikommunistiset valtiot
Tutkimus

Poom, Age

Tutkijatohtori
age.poom@helsinki.fi
Ympäristöaltistus, ihmisten liikkuvuus, kaupunkien kestävyys
Research

 

Quesada Avendaño, Floren­cia

Yliopistotutkija
Helsinki Collegium for Advanced Studies
florencia.quesada@helsinki.fi
Kehitysmaatutkimus, kaupunkihistoria, Latinalaisen Amerikan tutkimus
Tutkimus

Ramos Lobato, Isabel

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Urbaria
isabel.ramoslobato@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, Koulujen segregaatio, sosio-spatiaalinen epätasa-arvo

Ranta, Pertti

Vieraileva tutkija
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
pertti.ranta@saunalahti@helsinki.fi
Kaupunkiekologia
Tutkimus

Rantanen, Manu

Projektipäällikkö
Ruralia-instituutti
Maa- ja metsätieteellinen tiedekunta
manu.rantanen@helsinki.fi
Sosiaali- ja talousmaantiede, aluetutkimus
Tutkimus

Rat­vio, Rami

Yliopistonlehtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
rami.ratvio@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, kaupunkiaktivismi, tilojen tilapäiskäyttö, Tilapioneerit
Tutkimus

Ray­mond, Chris­topher

Professori
HELSUS, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
christopher.raymond@helsinki.fi
Kestävä kaupunki, ympäristötiede
Tutkimus

Resler, Meghan

Tohtoriopiskelija
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma 
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
meghan.resler@helsinki.fi
Agroekologia ja kaupunkiympäristöt 
Tutkimus

Roy, Dayabati

Yliopistotutkija
Valtiotieteellinen tiedekunta
dayabati.roy@helsinki.fi
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Intialaiset kaupungit
Tutkimus

Ruotsalainen, Laura

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
laura.ruotsalainen@helsinki.fi
Smart cities, liikkuvuus, Spatiotemporal data analysis -tutkimusryhmä
Tutkimus

Räsänen, Aleksi

Tutkijatohtori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
aleksi.rasanen@helsinki.fi
Ilmastonmuutos, Kaupungit ja ympäristöpolitiikka
Tutkimus

Saarik­an­gas, Kirsi

Professori
Humanistinen tiedekunta
kirsi.saarikangas@helsinki.fi
Arkkitehtuurin historia, ihmislähtöinen ympäristötutkimus, kaupunkihistoria
Tutkimus

Saar­isto, Saila-Maria

Tohtoriopiskelija 
saila.saaristo@helsinki.fi
Sosiaaliantropologia ja kaupunkiympäristöt, Portugali  
Tutkimus

Sauri, Pekka

Työelämäprofessori
Valtiotieteellinen tiedekunta
pekka.sauri@helsinki.fi
Viestintä, organisaatiotieteet, kaupunkitutkimus
Tutkimus

Setälä, Heikki

Professori
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
heikki.setala@helsinki.fi
Kaupunkiekologia, urbaanit ekosysteemit
Tutkimus

Siitonen, Olli

Tohtoriopiskelija
Humanistinen tiedekunta
olli.siitonen@helsinki.fi
Tilapioneerit, kaupunkitilojen tilapäiskäyttö

Simkin, Jenni

Tohtoriopiskelija
Maa-metsätieteellinen tiedekunta
jenni.simkin@helsinki.fi
Kestävät kaupungit, luonto

Sinisalo, Riina

Tohtoriopiskelija
Teologinen tiedekunta
riikka.sinisalo@helsinki.fi
Tutkimus

Soin­in­vaara, Ilppo

Tohtoriopiskelija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
ilppo.soininvaara@helsinki.fi
Sosiaali- ja talousmaantiede, Kaupungistuminen ja politiikka
Tutkimus

Steiner, Bodo

Professori
Maa- ja metsätieteellinen tiedekunta
bodo.steiner@helsinki.fi
Elintarvike-ekonomia, kestävyystiede, liiketaloustiede
Tutkimus

Sukhenko, Inna

Tutkijatohtori
Humanistinen tiedekunta
inna.sukhenko@helsinki.fi
Kirjallisuuden tutkimus, energiantuotanto ja kaupunkilaiset, ydinvoiman narratiivit ja diskurssit
Tutkimus

 

Tani, Sirpa

Professori
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
sirpa.tani@helsinki.fi
Maantiede ja ympäristökasvatus, estetiikka, urbaanit julkiset tilat
Tutkimus

Tarkiainen, Lasse

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
lasse.tarkiainen@helsinki.fi
Väestötiede, sosiologia
Tutkimus

Tar­vainen, Antti

Tohtoriopiskelija
Valtiotieteellinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
antti.tarvainen@helsinki.fi
Kehitysmaatutkimus, politiikan tutkimus
Tutkimus

Ten­kanen, Hen­rikki

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
henrikki.tenkanen@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, Digital Geography Lab 
Tutkimus

Toivonen, Tuuli

Apulaisprofessori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
tuuli.toivonen@helsinki.fi
Geoinformatiikka, saavutettavuustutkimus, Digital Geography Lab
Tutkimus

To­lonen, Tarja

Yliopistonlehtori (Dosentti)
Valtiotieteellinen tiedekunta
tarja.tolonen@helsinki.fi
Sosiologia, sosiaalityö, nuorisotutkimus
Tutkimus

Tuom­inen, Pekka

Tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta 
pekka.tuominen@helsinki.fi
Sosiaaliantropologia, kaupunkitilat
Tutkimus 

Tuomisaari, Johanna

Tohtoriopiskelija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
johanna.tuomisaari@helsinki.fi
Sopimuspohjaiset suunnittelukäytännöt, strateginen suunnittelu, suunnittelun konfliktit
Tutkimus 

Vaattovaara, Mari

Professori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Urbarian johtaja
mari.vaattovaara@helsinki.fi
Kaupunkimaantiede, segregaatio, asuminen
Tutkimus

Van Der Lijn, Charlotte

Tutkijatohtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geotieteiden ja maantieteen osasto
charlotte.vanderlijn@helsinki.fi
Tutkimus

Varpa, Jani

Yliopisto-opettaja
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
jani.varpa@helsinki.fi
Kuluttajaekonomia
Tutkimus

Vartiainen-Huilla, Heidi

Tohtorikoulutettava
Kasvatustieteellinen tiedekunta
heidi.huilla@helsinki.fi
Kasvatustiede, segregaatio
Tutkimus

Venn, Stephen

Tutkija (Dosentti)
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
stephen.venn@helsinki.fi
Kaupunkiekologia
Tutkimus

Vuolteenaho, Jani

Yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
jani.vuolteenaho@helsinki.fi
Yhteiskuntapolitiikka
Tutkimus

Väisänen, Tuomas

Väitöskirjatutkija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
tuomas.vaisanen@helsinki.fi
Tutkimus