Leena Järvi

Leena Järvi

Leena Järvi on soveltavan kaupunkimeteorologian apulaisprofessori Helsingin yliopistolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy kaupunkien meteorologiaan ja ilmastoon ja siihen miten ne vuorovaikututtavat ilmanlaadun kanssa. Tutkimuksissaan Järvi käyttää ilmakehämittauksia sekä mallintamista eri skaaloissa. Hän pyrkii hyödyntämään näitä mittauksia ja malleja myös kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tukena. Hänen asiantuntemukseensa kuuluu erityisesti kaupunkialueilla tehtävät meteorologiset pyörrekovarianssimittaukset ja näiden epävarmuudet sekä ilmakehän ja kaupunkipinnan välisen vuorovaikutuksen tutkiminen käyttäen pintavuo- ja turbulenssimalleja. Järvi on Helsingissä sijaitsevan ICOS (Integrated Carbon and Observation System infrastructure) ekosysteemiaseman vastuullinen johtaja ja hän vetää kaupunkimeteorologian tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa. Hän on myös johtoryhmän jäsen organisaatiossa International Association for Urban Climate.

Yhteystiedot

Sähköposti: leena.jarvi@helsinki.fi
Puhelin: : 0294150858 / 0503110371
Leena Järven Tuhat profiili