Kestävät kaupungit

Sustainable urban theme picture

Kestävät kaupungit –tutkimusteema tähtää kohti kestävämpää urbaania tulevaisuutta. Tutkimusteema on muodostettu Kestävyystieteen instituutti HELSUSin ja Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteistyönä. Teemaan kuuluu neljä toisiinsa linkittyvää alateemaa: 

Vaikka kestävät kaupunkiympäristöt voivat tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia, eivät ne aina ole oikeudenmukaisia tai yhdenvertaisia paikkoja. Tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään monitasoisen hallinnon prosesseja ja ongelmia liittyen sosiaaliseen kestävyyteen, vallan jakautumiseen ja osallisuuteen eri tieteenalojen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy etenkin seuraaville alueille:

 • Kestävyyden moniäänisyyden ja –arvoisuuden ymmärrys ja osallistaminen
 • Monitasoinen hallinto ja aktiivinen kansalaisuus
 • Poliittiset koalitiot ja kaupunkien ja maaseudun keskinäinen suhde
 • Kestävyystiedon yhteistoiminnallinen tuotanto
 • Kansalaisten valmius sosio-ekologisiin muutoksiin

Digitaaliset ja teknologisoituvat luontopohjaiset ratkaisut ovat kriittisiä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kaupungeissa. Tutkimme älykaupunkien kehittyvää diskurssia ja arvioimme kriittisesti sen vaikutuksia kestävälle kaupunkikehitykselle. Kehitämme uusia teorioita, työkaluja, metodeja ja prosesseja kollektiivisten hyötyjen ja kulujen arviointiin sekä lisäämme ratkaisujen sosiaalisten, ekologisten ja teknologisten systeemien vuorovaikutusta seuraavilla kriittisillä aloilla:

 • Luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelu, toimeenpano ja seuranta
 • Kestävän kaupunki-infrastruktuurin suunnittelu ja hallinnointi
 • Kriittiset näkökulmat älykkääseen, vihreään, ilmastoneutraaliin ja kestävään kaupunkiin
 • Systeemiset näkökulmat ilmastoneutraaliin kaupunkiin

Tarvitsemme uusia talouden malleja, jotta ihmiset voivat elää planeetan kantokyvyn rajoissa. Uudistuvat ja vauraat kaupunkitaloudet tukevat kiertokulkua, jossa raha, tieto, resurssit, hyödykkeet ja palvelut tukevat ekologista ja inhimillistä hyvinvointia. Tutkimus keskittyy seuraaville keskeisille aloille:

 • Materiaalien, veden ja resurssien palautuminen ja kierrätys
 • Jakamistalous ja muut vaihdon muodot
 • Kestävän energiamuutoksen uudet narratiivit
 • Uudistuva kaupunkisuunnittelu
 • Markkinapohjaiset kannusteet uudistuville kaupunkijärjestelmille

Kaupungit kohtaavat monia haasteita yrittäessään siirtyä nopeasti kohti ilmastoystävällisiä elämäntapoja tukien samalla inhimillistä hyvinvointia ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Kehitämme uutta teoriaa, työkaluja, metodeja ja prosesseja tukemaan siirtymiä kohti yhteisöllistä, terveellistä ja ilmastoystävällistä elämätapaa näillä keskeisillä alueilla:

 • Terveelliset ja ilmastoystävälliset elämäntavat kaupungeissa
 • Kestävät ruokajärjestelmät kaupungeissa
 • Paikan tunne ja uudistava paikan tekeminen (placemaking)
 • Kestävä liikkuminen ja kaupungistuminen
 • Sosiaaliset ja ympäristöliikkeet kestävien siirtymien puolesta
 • Esteet ja mahdollisuudet ilmastoystävälliselle elämäntavalle

On­line pa­vil­ion hos­ted by SMARTer Greener Cities research Pro­ject on 22.4. at 13-15.00

Technology is often seen as a solution to a more climate-friendly and sustainable city. But can technology also contribute to the well-being of citizens and urban nature? How does a smart and green city look and sound like? The design, management and maintenance of urban spaces and green areas requires an understanding of how different social, ecological and technological factors interact and what kind of well-being and sustainability they create and for whom.

SMARTer Greener Cities invite you to envision a “smarter and greener” city in an online pavilion on Thursday 22.4. at 13-15.00 where we will immerse ourselves in the multi-sensory experiences from Helsinki, Stockholm and New York. The floor will be open for discussion. The event is organized by the partners of the SMARTer Greener Cities research project.

The language of the event is English and the audience is international.

Find the link to the program and registration form here.

Sustainability Science Days on 18.-19.5.

Radical changes and creative solutions - #SS­D2021 goes online

The two-day Sustainability Science Days Conference has been organized by Aalto Sustainability and Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) in 2018 and 2019, in Espoo and Helsinki, Finland. In 2021, the conference will be organized online for the first time.

The Sustainability Science Days Conference invites a diverse audience of professionals, scholars, decision-makers, and students from institutions and organizations all over the world to find creative solutions for the radical changes of our time. We invite all interested in sustainability science to join us during these two days. You can also participate in individual sessions.

The conference is free of charge. We only expect you to register.

Registration for the online conference is open until 13th May, 2021.