Janne Hukkinen

Janne Hukkinen

Janne I. Hukkinen on ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu kestävyysarviointien ja -strategioiden kognitiivisiin erityispiirteisiin. Tutkimuksessa painottuvat voimakkaasti myös osallisuus, asiantuntemus sekä riskit ympäristö- ja teknologiapolitiikassa.

Hukkinen on Suomen Tiedeseuran jäsen, Ecological Economics-lehden toimittaja sekä Suomen korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasioiden erityisasiantuntija. Yli 90 vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin tai kirjan luvun lisäksi hän on kirjoittanut Rouledgen kustantamat teokset "Sustainability Networks" (2008) ja " Institutions in Environmental Management" (1999).

Ota yhteyttä

Sähköposti: janne.i.hukkinen@helsinki.fi
Puhelin: 0294124573 / 0503671375
Linkki Janne Hukkisen Tuhat profiiliin