Instituutti

Pyöräkuva logolla

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti on Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimukseen keskittynyt monitieteinen toimintayksikkö. Tavoitteenamme on kansainvälisesti korkeatasoinen kaupunkitutkimus, kaupunkitutkimuksen opetus sekä alan asiantuntijoiden ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. Instituuttiin kuuluu neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa: matemaattis-luonnontieteellinen, humanistinen, bio- ja ympäristötieteellinen sekä valtiotieteellinen tiedekunta.

Tärkein tehtävämme on vastata jo vuosikymmeniä käynnissä olleeseen kaupungistumisen myötä muodostuneisiin monimutkaisiin haasteisiin. Kaupunkitutkimuksen opetuksesta Helsingin yliopistossa vastaa Kaupunkisuunnittelun- ja tutkimuksen maisterimaisteriohjelma. Tuomme yhteen ihmisiä, osaamista ja ideoita eri tieteenaloilta. Akatemian sisäisen yhteistyön lisäksi kehitämme vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Erityisen läheisesti teemme yhteistyötä Aalto yliopiston ja Pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Kaupunkiakatemiayhteistyön puitteissa.

Löydät meidät myös:
Facebookista
Twitteristä

Esite Urbarian toiminnasta

Ensimmäisen kauden toimintaan voit tutustua myös lukemalla esitteen 

Mari Vaattovaara on Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistosa ja Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen kaupungeissa, segregaatioon, maahanmuuttoon, asumiseen ja asuntopolitiikkaan. Lisäksi hän on työskennellyt saavutettavuus, luovuus ja tietotyön alojen projekteissa ja pohtinut kaupunkialueiden kilpailukykyä. Tutkimuksen lisäksi Mari Vaattovaara on suosittu julkinen keskustelija.

Johtoryhmän tehtävänä on edistää instituutin alaan kuuluvaa tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa ja valtakunnallisesti. Johtoryhmä tukee instituutin johtajaa instituutin johtamisessa. Johtoryhmä käsittelee instituutin toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnitelmia ja seurantaa, laadunhallintaa, toimintaraportointia, viestintää ja muita instituutin toiminnan kannalta keskeisiä asioita.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dekaani Kai Nordlund (Varadekaani Marja-Liisa Riekkola) 
Professori Sami Moisio (Yksikönjohtaja Annakaisa Korja).

Valtiotieteellinen tiedekunta

Varadekaani Juri Mykkänen (Varadekaani Petri Ylikoski) 
Työelämäprofessori Pekka Sauri (Professori Matti Kortteinen).

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Varadekaani Atte Korhola (Professori Sirkku Juhola) 
Professori Heikki Setälä (Yliopistolehtori Johan Kotze).

Humanistinen tiedekunta

Varadekaani Jussi Pakkasvirta (Varadekaani Ulla Tuomarla) 
Professori Laura Kolbe (Yliopistolehtori Terhi Ainiala).

 

 

Urbarian toimintasuunnitelman kansi

 Urbarian kolme painopistettä vuonna 2020 ovat:

  1. Tutkimusteemojen ja -rakenteiden selkeyttäminen
  2. Postdoc Forum
  3. Urban Finland

Toimimme osana Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttia.

Instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä tieteidenvälisen sekä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti kaupunkeihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä globaalin etelään ja arktisen alueeseen, sekä kestävyystieteen teoreettiseen ja metodologiseen kehittämiseen. HELSUS muodostaa houkuttelevan kansainvälisen ja monitieteisen tutkimusyhteisön professoreille ja tutkijoille, jotka työskentelevät kestävyyden kysymysten parissa.