Heikki Setälä

Heikki Setälä

Setälä on kaupukiekosysteemitutkimuksen professori ja johtaa the Urban Ecosystem Research Group –tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Tällä hetkellä Setälä johtaa suurta kansainvälistä kaupunkiekosysteemien tutkimusprojektia, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Hän on tällä hetkellä kiinnostunut ekosysteemienpalveluista ja biodiversiteetistä, erityisesti kaupunkien viheralueiden maaperän roolista ja ekosysteemipalveluiden vaikutuksesta kaupuekosysteemien toimintaan. Esimerkiksi, hän tutkii kaupunkipuistojen vaikutusta kaupunkien valunnan (”hulevesien”) kerääntymiseen, maaperän kykyä pidättää ravinteita ja hiiltä kasvien ja maaperän yhteisvaikutuksen ansiosta ja kaupunkien ilmanlaatua. Hänellä on yli 150 julkaisua ensimmäisen luokan julkaisuissa.

Setälä opettaa kaupunkiekosysteemien ekologiaa, Kenttäkurssia kaupunkiekologian ongelmista, Kaupunkitutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä sekä muita kursseja kaupunkiekologiaan liittyen.

Linkki Tuhat profiiliin