Blogi

What the Urban?! on Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ja Kaupunkitutkimuskollektiivi KATUKOn ylläpitämä blogi monitieteellisen kaupunkitutkimuksen sanan levittämiseksi. Tarkoituksenamme on ajatella toisin, kiinnostua uudesta, herättää keskustelua sekä yleisesti edistää tutkimuksen roolia julkisessa keskustelussa.

Urbaria Community

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on Suomen ensimmäinen akateeminen monitieteellinen kaupunkitutkimuksen yksikkö. Urbaria toimii verkostomaisesti ja muodostaa lähes 100 Helsingin yliopistossa työskentelevän kaupunkitutkijan yhteisön. Yhteisön tutkijat tulevat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja ja kaikkia Helsingin yliopiston tiedekuntia.

Urban Studies Collective KATUKO

KATUKO onkaupunkitutkimuksen jatko-opiskelijoiden muodostama kollektiivi. Ryhmän jatko-opiskelijat edustavat useita suomalaisia yliopistoja, tieteenaloja ja näkökulmia