Lahjoita kasvatustieteille

Neljä opiskelijaa työskentevät yhdessä.

Helsingin yliopiston kasvatustieteen tutkimus ja opetus on kansainvälistä huippua. Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on myös vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja suomalaisen koulutusosaamisen asiantuntijana maailmalla. Lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteiskunnallisesti mittaamattoman arvokkaita aloja.

Lahjoitusvarat mahdollistavat tulevaisuuden kasvatustieteen luomisen ja opiskelijoiden tukemisen stipendein. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset kasvatustieteissä ovat ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen kokonaisuuden rakentaminen professuureineen sekä teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri.

Voit tukea monin eri tavoin

Kasvatustieteitä ja opettajaksi opiskelevia voit tukea monin eri tavoin, vaikka järjestämällä oman merkkipäiväkeräyksen tai lahjoittamalla säännöllisesti. Tukesi voit kohdistaa jo olemassa olevaan kasvatustieteiden rahastoon tai määritellä itse kohteesi.

Lahjoitusprofessuurit