Alumnit

Kasvatustieteellisen tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnassa tutkinnon suorittaneet sekä nykyiset ja entiset vaihto-opiskelijat ja työntekijät. Tiedekuntamme suuri rikkaus ovat monitieteisen koulutuksen saaneet, eri ikäiset, yhteiskunnan eri alueilla ja ympäri maailman toimivat alumnit. Tiedekunnan alumnitoiminnan mahdollistaa laaja ja toimiva alumniyhteisö, jossa käydään aitoa vuoropuhelua, käynnistetään yhteistyöhankkeita ja muuta toimintaa yliopistoa sekä yhteiskuntaa kehittäen. Maailman parhaaksi.