Tutkimusprojekteja

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä erittäin paljon tutkimusprojekteja ja -hankkeita.

Käynnissä olevia hankkeita ja projekteja on koottu rahoituslähteittäin ryhmiteltynä englanninkieliselle sivulle.

Tiedekunnan tutkijat ja tutkimusryhmät ovat mukana myös monissa kehittämisohjelmissa ja -hankkeissa sekä verkostoissa. Tutustu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä tiedekunnassa koordinoitaviin verkostoihin ja yksiköihin.

Lista kaikista käynnissä olevista ja päättyneistä projekteista löytyy Helsinkin yliopiston tutkimusportaalista.