Johto

Tiedekuntaa johtaa tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Hänen tehtävänään on johtaa ja ohjata tiedekuntaa. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.

Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Professori Johanna Mäkelä on kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29691
Sähköposti: johanna.m.makela [at] helsinki.fi

Dosentti, yliopistonlehtori Anu Laine on opetuksesta vastaava varadekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29551
Sähköposti: anu.laine [at] helsinki.fi

Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen on tutkimuksesta vastaava varadekaani.

Sähköposti: pirita.seitamaa-hakkarainen [at] helsinki.fi

Professori Arto Kallioniemi on yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisistä asioista vastaava varadekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29610
Sähköposti: arto.j.kallioniemi [at] helsinki.fi